Firmy powinny dokonać przeglądu płac pod kątem preferencyjnych kosztów uzyskania przychodu

Witold Widurek
Witold Widurek Associate Partner
kontakt
Arnold Kowalski
Arnold Kowalski Starszy Konsultant
kontakt

Nowe, wchodzące w życie od 1 stycznia 2018 r., zasady stosowania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodu, zwiększają limit przychodowy, ale redukują listę zawodów uprawnionych do takich rozliczeń.

Nowelizacja z 27 października 2017 r. ustaw o CIT, PIT i podatku zryczałtowanym (Dz.U. poz. 2175) zmienia m.in. zasady stosowania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodu w zryczałtowanej wysokości 50-proc. dla osób dokonujących rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu.

Z perspektywy podatników korzystną zmianą jest podniesienie limitu przychodu, do którego można zastosować 50-proc. koszty, z 42 764 zł do 85 528 zł. Dzięki temu roczna skala korzyści (wyższego wynagrodzenia netto) ze stosowania tego rozwiązania może przekroczyć nawet 27 tys. zł.

Niestety, równocześnie zawężony został zakres działalności twórczej, której prowadzenie będzie uprawniać do korzystania z preferencyjnych rozliczeń. W dalszym ciągu z 50-proc. kosztów będą mogły korzystać, oprócz wybranych artystów, m.in. programiści, osoby prowadzące działalność badawczo-rozwojową i naukowo-dydaktyczną oraz dziennikarze i publicyści. 50-proc. koszty uzyskania przychodu będą natomiast niedostępne dla większości inżynierów, prawników, tłumaczy, analityków, specjalistów IT niebędących programistami, projektantów i przedstawicieli wielu innych zawodów.

Rekomendujemy pracodawcom uważną analizę obecnych zasad naliczania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów ze szczególnym akcentem na rodzaj działalności twórczej wykonywanej przez osoby korzystające z tego rozwiązania. Warto też zwrócić uwagę, czy obecne procedury pozwalają skorzystać z nowych, podwyższonych limitów.

Należy też mieć na uwadze, że dotychczas obowiązujące interpretacje indywidualne po zmianie przepisów nie będą miały mocy wiążącej. W przypadku zamiaru dalszego stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, warto rozważyć ponowne wystąpienie z wnioskiem o interpretację, uwzględniając w nim nowe przepisy oraz zmieniającą się w ostatnich miesiącach linię interpretacyjną władz podatkowych.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>