Finansowanie infrastruktury B+R – konkurs ogłoszony

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wesprze przedsiębiorców realizujących inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową w ramach działania 2.1 POIR – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Już wkrótce rozpocznie się (najprawdopodobniej ostatni) nabór wniosków o dofinansowanie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe. Wnioski będzie można składać od 14 kwietnia do 11 maja 2020 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w tej rundzie wynosi 350 mln PLN, w tym:

  • 35 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz
  • 315 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

W ramach konkursu przedsiębiorcy będą mogli dofinansować koszty inwestycyjne związane z utworzeniem lub rozwojem infrastruktury B+R, takie jak m.in: nabycie nieruchomości, roboty i materiały budowlane, nabycie aparatury B+R i/lub wartości niematerialnych i prawnych. Tak jak w poprzednich edycjach, wsparcie może wynieść (w zależności od lokalizacji – mapa poniżej) od 10% do 70% kosztów kwalifikowanych projektu, a całkowite koszty kwalifikowane muszą mieścić się w przedziale od 2 mln PLN do 50 mln EUR. Pomocne w uzyskaniu dotacji będzie m.in. nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi, zatrudnienie nowych pracowników B+R czy przełomowość charakteru planowanych prac B+R wpisujących się w agendę badawczą.

Przykład:

Duża firma realizuje projekt utworzenia centrum B+R w województwie lubelskim. Łączne koszty projektu wynoszą 29 mln PLN, z czego koszt gruntu wynosi 4 mln PLN, budowa budynku 10 mln PLN, a wyposażenie w aparaturę B+R 15 mln PLN. W takim przypadku kwota dotacji gotówkowej może wynieść 14,5 mln PLN.

Mapa pomocy regionalnej na lata 2014–2020

Jeśli rozważasz realizację innowacyjnego projektu – skontaktuj się z nami!

  • Ocenimy potencjał Twojego projektu i odpowiednio wymodelujemy jego założenia, tak aby zmaksymalizować szansę na sukces.
  • Przygotujemy dokumentację aplikacyjną.
  • Będziemy Cię wspierać na etapie oceny wniosku oraz realizacji dofinansowanego projektu.

Zobacz jak możemy Ci pomóc: 

Zmniejsz koszty prowadzenia działalności B+R nawet o 80%!


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>