EZIG w Grupie ubezpieczeniowej = wdrożenie dyrektywy bez kosztów VAT

Możliwe oszczędności w podatku VAT w sytuacji wykorzystania EZIG w procesie wdrażania wymogów regulacyjnych.

Z wyroku WSA w Warszawie z 5 lipca 2018 (sygn. akt III SA/Wa 3482/17) wynika, że usługi/czynności związane z wdrożeniem dyrektywy ubezpieczeniowej, kupowane od niezależnej grupy osób, są charakterystyczne i niezbędne do świadczenia działalności ubezpieczeniowej, a więc są zwolnione z VAT. Inna sytuacja wystąpi w sytuacji usług informatycznych, dotyczących aplikacji, które zdaniem sądu podlegają VAT.

Sprawa dotyczyła spółki, która świadczy usługi ubezpieczenia na życie i reasekuracji. Spółka działa jako członek grupy, która utworzyła europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG). W przedmiotowej sprawie EZIG wykonywał na rzecz grupy usługi wsparcia związane z wdrożeniem dyrektywy „Solvency II” oraz czynności z zakresu IT.

Koszty związane z wdrażaniem przepisów unijnych a także nowych regulacji prawa krajowego przez podmioty działające na rynku regulowanym wciąż rosną. Warto zatem zwrócić uwagę i śledzić dalsze losy tego rozstrzygnięcia (wyrok jest nieprawomocny) albowiem w przypadku, gdyby linia orzecznicza w tym kierunku została utrwalona, przynajmniej część podmiotów rynku finansowego mogłaby skorzystać i efektywnie wdrażać przepisy regulacyjne nie ponosząc dodatkowych kosztów.

Jest to ważne szczególnie z perspektywy rynku ubezpieczeniowego, który zobowiązany jest m.in. wdrożyć do 2021 roku nowy standard księgowy MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”. Zmiany są na tyle istotne, że wymagają zastosowania nowego podejścia metodologicznego w rozpoznawaniu przychodów oraz zysku/strat w okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych ale także zmian systemów księgowych, IT oraz aktuarialnych. Już teraz podnoszone są głosy, że wdrożenie tych regulacji będzie wymagało ogromnych nakładów finansowych. Każda zatem możliwość obniżenia kosztów zasługuje na uwagę…


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>