Energia zużyta do przygotowania produkcji szkła jest opodatkowana

Czynności związane z przyjęciem, rozładunkiem, transportem surowców do mieszalników i tworzeniem tzw. zestawu, który trafia do silosów, stanowiące przygotowaniem wsadu do pieca szklarskiego nie rozpoczynają procesu mineralogicznego.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z dnia 12 września 2016 r. (IBPP4/4513-218/16-2/MK).

Wnioskodawca (spółka) prowadzi działalność polegającą na produkcji szkła płaskiego i laminowanego. W trakcie procesu produkcyjnego zużywa energię elektryczną, którą nabywa z podatkiem akcyzowym wliczonym w cenę.

Po uzyskaniu statusu podatnika akcyzy od energii elektrycznej, spółka zamierza korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego energii elektrycznej zużywanej w procesach mineralogicznych, zgodnie z art. 30 ust. 7a ustawy akcyzowej, spełniając przy tym pozostałe wymogi formalne.
Proces produkcji szkła w spółce rozpoczyna się od przyjęcia, rozładunku i transportu surowców do mieszalników, w których sporządzany jest tzw. zestaw. Tworzenie zestawu na skutek mieszania surowców jest niezbędne dla celów procesu technologicznego i ma na celu uzyskanie możliwie jednorodnej mieszanki surowców, która będzie zużywana na dalszych etapach produkcji. Jest to nieodzowny etap procesu produkcji szkła, bez którego uzyskanie pożądanych parametrów wyprodukowanego szkła byłoby niemożliwe. Podczas tego etapu produkcji spółka wykorzystuje energię elektryczną do zasilania urządzeń odpowiadających za odmierzanie właściwej ilości surowca, jego załadunek, filtrowanie i wymieszanie surowców tworzących zestaw. Kolejnym etapem produkcji jest transport zestawu do pieca szklarskiego i jego wytopienie oraz dalsza produkcja szkła.
W związku z zaistniałym stanem faktycznym, spółka zadała pytanie, czy zużycie przez nią energii elektrycznej podczas opisanych procesów jest zużyciem energii elektrycznej w procesach mineralogicznych, o których mowa w art. 30 ust 7a pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym.
Spółka wskazała, że w jej opinii opisany proces produkcyjny stanowi taki proces mineralogiczny, w związku z czym energia elektryczna zużywana w jego trakcie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe w części dotyczącej czynności związanych z przyjęciem, rozładunkiem, transportem surowców do mieszalników i tworzeniem tzw. zestawu, który trafia na silosów, stanowiących przygotowanie wsadu (zestawu) do pieca szklarskiego.

Komentowana interpretacja jest jedną z wielu wydanych w związku z wejściem w życie nowego zwolnienia energii elektrycznej z podatku akcyzowego (art. 30 ust 7a ustawy o podatku akcyzowym, obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.).
Od początku roku 2016 podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obszarze metalurgii, mineralogii, elektrolizy oraz redukcji chemicznej występowały z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, których celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy dany proces produkcyjny jest jednym z procesów opisanych w art. 30 ust. 7a ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem, energia elektryczna wykorzystywana do celów redukcji chemicznej, w procesach mineralogicznych, w procesach metalurgicznych oraz w procesach elektrolitycznych może korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego.
Organy podatkowe, wydając interpretacje indywidualne, stosowały dotychczas zawężającą wykładnię przepisów, ograniczając w ten sposób możliwość korzystania przez podmioty zainteresowane z nowego zwolnienia. Było to o tyle zaskakujące, że przedmiotowe zwolnienie zostało wprowadzone podczas implementacji programu Śląsk 2.0, właśnie po to, aby odciążyć polski przemysł przetwórczy.

Komentowana interpretacja jest zatem kolejnym, tylko jednym z wielu, przykładów interpretacji, w których organ wyłącza z definicji procesu mineralogicznego niektóre etapy produkcji. Treść tych interpretacji nasuwa przypuszczenie, że za takim podejściem nie stoją argumenty natury merytorycznej, a wyłącznie cel profiskalny. Nie sposób przecież uznać, że w procesie polegającym na produkcji szkła, czynności związane z przyjęciem, rozładunkiem, transportem surowców do mieszalników i tworzeniem tzw. zestawu, który trafia do silosów, stanowiące przygotowanie wsadu do pieca szklarskiego, nie rozpoczynają procesu mineralogicznego. Organy podatkowe jednak selektywnie dopuszczają lub odrzucają poszczególne czynności jako elementy procesu produkcyjnego.

Bez przygotowania odpowiedniej mieszanki surowca (jego homogenizacji – ujednorodnienia pod względem chemicznym i fizycznym) opisanej przez spółkę, jako przygotowanie wsadu do pieca szklarskiego, właściwy wytop szkła jest niemożliwy. Proces produkcyjny, a w przypadku komentowanej interpretacji, proces mineralogiczny, to nie tylko sam wytop szkła, podczas którego dochodzi do zmiany postaci wsadu szklarskiego, ale również wiele innych czynności zachodzących zarówno przed, jak i po wytopie szkła. Nasuwa się zatem pytanie, czy definiowanie elementów procesu produkcyjnego, które są sine qua non produkcji poszczególnych wyrobów, powinno być w gestii organów podatkowych, czy jednak tę kwestię powinno się pozostawić stosowanej przez spółkę technologii produkcji?

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>