Eksperci EY Law odpowiadają na pytania z webcastu dotyczącego przedsiębiorców jednoosobowych

Zgodnie z obietnicą ekspertek EY Law oraz EY FRA, zamieszczamy odpowiedzi na trzy wybrane pytania zadane w trakcie webcastu „Przedsiębiorca konsumentem, czyli jak zmiany regulacyjno – prawne dotyczące przedsiębiorców jednoosobowych wpłyną na rynek usług finansowych od 2020 r.”, który odbył się 6 lutego 2020 r. Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w webcaście oraz za liczne, bardzo interesujące pytania, które padały w jego trakcie.

PYTANIE 1: Czy pożyczki udzielane przez instytucję niebędącą bankiem również mieszczą się w zakresie usług finansowych?

ODPOWIEDŹ: W naszej ocenie co do zasady pożyczki niebankowe również mieszą się w kategorii usług finansowych. Wniosek taki wynika przede wszystkim z odwołania się w definicji usługi finansowej zawartej w dyrektywie 2002/65 oraz dyrektywie 2011/83 do bardzo szerokiego terminu „usług o charakterze kredytowym”. W naszej ocenie nie ma racjonalnych powodów, aby z zakresu tychże usług o charakterze kredytowym, które są jednocześnie usługami finansowymi, wykluczać pożyczki pieniężne udzielane przez przedsiębiorców niebankowych swoim klientom będącymi jednoosobowymi przedsiębiorcami objętymi nowymi regulacjami.

PYTANIE 2: Jakie przepisy należy stosować w przypadku podpisywania aneksu po 01 czerwca 2020 r. albo w przypadku odnowienia zobowiązania?

ODPOWIEDŹ: W naszej ocenie, co do zasady aneksowanie po 1 czerwca 2020 r. umów zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów nie będzie pociągało za sobą możliwości stosowania do tego rodzaju umów nowych przepisów rozszerzających ochronę konsumencką na jednoosobowych przedsiębiorców. Jednakże każdy podmiot oferujący swoje usługi jednoosobowym przedsiębiorcom objętym nowymi regulacjami, powinien przeprowadzić analizę takich czynności i zmian do umów zawartych przed 1 czerwca 2020 r., które należałoby jednak traktować jako zawarcie nowej umowy, a nie zmiana dotychczas obowiązującej. Tego typu czynnością będzie w szczególności nowacja zobowiązania, o której mowa w art. 506 Kodeksu cywilnego.

PYTANIE 3: Czy złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia, że umowa ma charakter zawodowy, pozwala twierdzić, że umowa taka nie podlega ochronie?

ODPOWIEDŹ: W naszej ocenie poprzestanie na odebraniu od klienta będącego przedsiębiorcą oświadczenia o tym, jaki charakter (zawodowy bądź niezawodowy) ma dla niego zawierana umowa, nie będzie wystarczające dla oceny przez instytucję finansową, do którego reżimu ochrony prawnej należy takiego klienta zaklasyfikować.

Prawnicy z kancelarii EY Law są ekspertami z bogatym doświadczeniem w doradztwie na rzecz banków oraz instytucji pożyczkowych dotyczącym sektora detalicznego. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne dla podmiotów z rynku finansowego dotyczące regulacji konsumenckich, w szczególności w zakresie przeglądu dokumentacji klienckiej pod kątem klauzul abuzywnych. 

Zapraszamy do odtworzenia nagrania z Webcastu EY: Przedsiębiorca konsumentem, czyli jak zmiany regulacyjno – prawne dotyczące przedsiębiorców jednoosobowych wpłyną na rynek usług finansowych od 2020 r.

Nagranie z webcastu

Zobacz rozwiązania proponowane przez EY:

Doradztwo prawne dotyczące objęcia przedsiębiorców jednoosobowych przepisami o klauzulach abuzywnych


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>