E-kasy fiskalne – ułatwienie dla organów, dodatkowy koszt dla podatników

Marta Zakrocka
Marta Zakrocka Starszy Konsultant
kontakt
Anna Jankowska
Anna Jankowska Starszy Menedżer
kontakt

Jeśli ustawa wejdzie w życie, pierwsza kategoria podmiotów będzie zobowiązana do wymiany kas z końcem tego roku.

Rząd przyjął 6 kwietnia 2018 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, wprowadzającej tzw. e-kasy fiskalne.

Planowane zmiany mają na celu przeciwdziałanie zjawisku szarej strefy, w szczególności dalsze ograniczenie ryzyka wystawiania tzw. „pustych faktur” do paragonów fiskalnych. Ma to być możliwe dzięki utworzeniu systemu informatycznego, automatycznie przesyłającego dane dotyczące transakcji rejestrowanych przy użyciu kas fiskalnych bezpośrednio do Centralnego Repozytorium Kas (CPR), które ma być utworzone na podstawie Nowelizacji. Dane te mają być udostępniane m.in. organom podatkowym.

Stopniowa wymiana kas

W rezultacie planowanych zmian, przedsiębiorcy dokonujący transakcji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będą zobowiązani do stosowania kas rejestrujących, posiadających podłączenie do rejestru informatycznego, umożliwiającego przesyłanie danych do CPR. Podatnicy będą musieli dokonać wymiany na nowe urządzenia:

  • kas z kopią papierową: najpóźniej w dniu 1 stycznia 2019 r. lub w momencie zapełnienia pamięci fiskalnej
  • kas z elektronicznym zapisem kopii: nie później niż w dniu 1 stycznia 2023 r.

Nowelizacja zniesie przy tym obowiązek zgłaszania oraz występowania o nadanie numeru przy instalacji e-kasy – cała procedura będzie bowiem przeprowadzana automatycznie.

Odrębne terminy na rozpoczęcie stosowania e-kas zostały przewidziane dla branż o podwyższonym ryzyku występowania nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania, tj. dla podmiotów świadczących usługi:

  • naprawy pojazdów i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
  • gastronomiczne i w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej, prawnicze oraz w zakresie wstępu do obiektów sportowych.

W przypadku tych podmiotów możliwość stosowania kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii upłynie odpowiednio w dniu:

  • 31 grudnia 2018 r.
  • 30 czerwca 2019 r.
  • 31 grudnia 2019 r.

Odliczenie wydatków na e-kasy od podatku

Powyższe niewątpliwie będzie wiązało się z koniecznością poniesienia przez podatników dodatkowych wydatków. Warto w tym kontekście zwrócić jednak uwagę na fakt, że ustawodawca w drodze nowelizacji umożliwi podatnikom korzystanie nie tylko z nabytych e-kas, ale również z urządzeń wynajmowanych lub dzierżawionych od innych podmiotów gospodarczych (pod warunkiem, że będą one objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar).

Co również istotne, ustawodawca przewidział zachęty dla podatników do wymiany kas fiskalnych na urządzenia nowocześniejsze (e-kasy fiskalne), pozwalając na odliczenie kwot wydatkowanych na zakup e-kas dokonany w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji przy ich wykorzystaniu zarówno podatnikom zobowiązanym do prowadzenia ewidencji przy ich wykorzystaniu, jak i rozpoczynającym ich stosowanie przed powstaniem takiego obowiązku po ich stronie. Co prawda
w nowelizacji nie zmieniono wartości możliwej do odliczenia kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej (90% ceny netto zakupu kasy, nie więcej niż 700 zł), niemniej uprawniono ministra właściwego do spraw finansów do podwyższenia, w drodze rozporządzenia, tej kwoty poprzez uwzględnienie w kwocie odliczenia wydatków związanych z zakupem e-kasy.

Pojawia się więc pytanie, czy nowelizacja przyniesie ze sobą istotne ułatwienia nie tylko dla organów podatkowych, ale również dla podatników, czy może dla tych drugich będzie się wiązała głównie z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów?


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>