E-handel na nowych zasadach pół roku później

W dniu 8 maja 2020 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat potwierdzający chęć przesunięcia terminu wprowadzenia nowych regulacji w zakresie tzw. e-commerce. Zmiany mają wejść w życie od lipca 2021 r. (pierwotnie nowe zasady miały obowiązywać od początku kolejnego roku).

Ustalenie nowego terminu podyktowane jest aktualnymi trudnościami poszczególnych państw członkowskich związanymi z epidemią koronawirusa. Stąd, Komisja Europejska zauważyła, że przygotowanie się na nowe przepisy wymaga w tej wyjątkowej sytuacji nieco więcej czasu.

Przypomnijmy, że pakiet e-commerce to zbiór rozwiązań dot. elektronicznego handlu na rzecz osób fizycznych, które z założenia mają ułatwić prowadzenie handlu wewnątrzwspólnotowego, doprowadzić do zachowania uczciwej konkurencji na rynku unijnym z podmiotami spoza Wspólnoty oraz przeciwdziałać nadużyciom w VAT.

Zgodnie ze wskazanymi zmianami od lipca 2021 dojdzie mi.in. do sytuacji, w której podatnik umożliwiający nawiązanie kontaktu pomiędzy nabywcą a dostawcą za pośrednictwem interfejsu elektronicznego –  czyli np. podmiot prowadzący aukcje w sieci czy portale społecznościowe, na których odbywa się sprzedaż – może w odniesieniu do niektórych transakcji zawartych za pośrednictwem jego platformy zostać uznany za podmiot dokonujący ich dostawy (w efekcie będzie zobowiązany do pobrania podatku od dostawców spoza UE oraz wpłacenia go).

Ponadto, rozszerzony zostanie obowiązujący we Wspólnocie od 2015 r. system funkcjonujący dotychczas wyłącznie dla potrzeb rozliczania wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną (tzw. MOSS). Za nieco ponad rok, za pośrednictwem rozszerzonego systemu OSS  (One Stop Shop) rozliczana ma być sprzedaż:

  • każdego rodzaju usług (nie tylko kategorii usług aktualnie rozliczanych przez MOSS) przez podmioty spoza UE do konsumentów w krajach UE;
  • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż usług i towarów oraz części lokalnych dostaw odbywających się poprzez platformy elektroniczne; zniesione zostaną więc lokalne limity dot. sprzedaży wysyłkowej;
  • sprzedaż wysyłkowa towarów spoza UE do konsumentów w UE do wysokości 150 EUR. Rolą sprzedawcy będzie w takim wypadku obowiązek naliczenia VAT od tej sprzedaży i zapłacenia go (za pośrednictwem OSS) do państwa członkowskiego konsumenta.

Wraz z nowym systemem rozliczeń zniesione będzie zwolnienie z VAT dla sprowadzanych spoza UE małych przesyłek o wartości do 22 EUR. Podatek od tych towarów będzie należny w państwie przeznaczenia (konsumenta).

Jak wskazano powyżej, odsunięcie wejścia w życie nowych rozwiązań ma na celu zapewnienie państwom członkowskim odpowiedniego czasu na implementację dyrektyw do przepisów krajowych, a podatnikom na przygotowanie się do nowych zasad rozliczeń. Należy bowiem zauważyć, że dla wielu przedsiębiorców nadchodzące zmiany oznaczają konieczność odpowiedniego dostosowania systemów IT oraz spełnienia obowiązków rejestracyjnych i ewidencyjnych.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>