Działanie 2.1 – ostatnia szansa na otrzymanie dotacji na utworzenie lub rozwój Centrum B+R

W IV kwartale 2017 r. Ministerstwo Rozwoju ogłosi prawdopodobnie ostatni konkurs w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która będzie służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Konkurs skierowany będzie do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz dużych przedsiębiorstw.
Budżet konkursu to 150 mln PLN!

Intensywność wsparcia:

 • do 70% kosztów kwalifikowanych na część inwestycyjną
 • do 45% kosztów kwalifikowanych na prace rozwojowe
 • do 45% kosztów kwalifikowanych (w ramach dostępnego limitu) na materiały i produkty

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 2 mln PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR

Do kosztów kwalifikowanych zaliczyć można koszty:

 • część inwestycyjna: nabycia nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego, robót i materiałów budowlanych, nabycia albo wytworzenia innych środków trwałych, nabycia wartości niematerialnych i prawnych, koszty rat leasingu, koszty rat wartości początkowej środków trwałych
 • prace rozwojowe: odpowiedniej wiedzy technicznej i doradztwa
 • materiały i produkty: zakupu materiałów i produktów bezpośrednio związanych z realizacją projektu

Kluczowe kwestie:

 • potencjał wnioskodawcy do prowadzenia prac B+R
 • współpraca z jednostkami naukowymi
 • udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych
 • liczba nowych miejsc pracy dla pracowników B+R
 • opracowanie agendy badawczej na okres realizacji i trwałości projektu (nawet do 5 lat od zakończenia projektu)
 • przełomowość planowanych do realizacji prac B+R

Ponadto, w ramach oceny dodatkowe punkty będą mogły otrzymać projekty wpisujące się w branże kluczowe zdefiniowane na podstawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Aktualnie na liście kluczowych branży znajdują się m.in., elektronika profesjonalna, specjalistyczne technologie teleinformatyczne, rozwiązania lotniczo–kosmiczne, środki transportu zbiorowego, wyroby i usługi medyczne, systemy wydobywcze, odzysk materiałowy surowców, ekobudownictwo oraz żywność wysokiej jakości.

Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie: od 20 listopada 2017 r. do 19 stycznia 2018 r.

Jesteś zainteresowany możliwością uzyskania dotacji? Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>