Działalność B+R poza limitem dla usług niematerialnych

Aleksander Sipior
Aleksander Sipior Starszy Konsultant
kontakt

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się co do kwalifikacji usług dotyczących działalności badawczo-rozwojowej. Zdaniem organu, tego typu koszty nie będą podlegały ograniczeniom art. 15e CIT.

Obecna polityka fiskalna rządu traktuje działalność badawczo-rozwojową w sposób preferencyjny, jako istotne zjawisko przyczyniające się do budowy gospodarki opartej na wiedzy. Znajduje ona potwierdzenie w wypowiedzi organów podatkowych. Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-1.4010.78.2018.1.BS, usługi stanowiące wsparcie działalności badawczo-rozwojowej podatnika, tj.:

  • prace badawczo-rozwojowo-technologiczne niezbędne dla opracowania nowych preparatów i metod badawczych
  • usługi analityczne i pomiarowe, obejmujące realizowane przez podmiot powiązany pomiary, badania analityczne i walidacje
  • badania kliniczne leków

nie stanowią usług podobnych do usług doradczych (ani innych typów usług objętych tym katalogiem) w rozumieniu art. 15e ustawy o CIT.

W uzasadnieniu stanowiska, które podzielił DKIS (organ odstąpił od własnego uzasadnienia pozytywnego rozstrzygnięcia), podatnik podkreślił odrębność usług dotyczących działalności B+R od działalności doradczej oraz świadczeń o podobnym charakterze. Jego zdaniem, „podmiot powiązany nie udziela fachowych zaleceń bądź porad, ani nie wskazuje drogi postępowania”.

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 14n § 4 pkt 2 ordynacji podatkowej, od 1 stycznia 2017 r. podatnicy chronieni są przez tzw. „utrwaloną praktykę interpretacyjną” organów podatkowych. Można zatem mieć nadzieję, że kolejne stanowiska DKIS wydawane w podobnych stanach faktycznych pozwolą stwierdzić, że usługi wsparcia B+R, jak i same usługi stanowiące przejawy B+R nie będą stygmatyzowane zaliczeniem do katalogu usług, których koszty nie mogą powyżej określonych progów (z pewnymi wyjątkami) stanowić KUP.

Przedmiotowa interpretacja niesie za sobą dwa istotne dla podatników wnioski. Kwalifikacja świadczeń między podmiotami powiązanymi jako usług z zakresu działalności B+R będzie traktowana jako niepodlegająca limitowaniu w zakresie możliwości zaliczenia ich przez nabywcę do kosztów uzyskania przychodu. Po drugie – przytoczone stanowisko organu nie stoi w sprzeczności z polityką rządu w zakresie wspierania działalności B+R, wyrażaną poprzez rozwijanie instrumentów zachęt podatkowych dla takiej działalności (tzw. ulga na B+R czy też planowane wprowadzenie preferencyjnej stawki podatkowej w ramach tzw. „Patent Box”).

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj nagranie z archiwalnego webcastu, który odbył się 20 listopada 2017 r.

Zobacz webcast

Współautor: Honorata Ścisłowicz-Skraba


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>