Dyrektywa w sprawie przejrzystych warunków pracy w UE

Celem dyrektywy jest określenie minimalnych praw mających zastosowanie do każdego pracownika w Unii Europejskiej.

W Unii Europejskiej trwają prace nad projektem dyrektywy, mającej zapewnić przejrzyste i przewidywalne warunki pracy na terenie UE. Porozumienie w tym zakresie osiągnęli przedstawiciele państw członkowskich oraz Parlamentu Europejskiego. Tekst dyrektywy odzwierciedlający wypracowane porozumienie nie został jak dotąd opublikowany i powinien być znany w kwietniu br.

Dyrektywa ma uzupełniać m.in. dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz dyrektywę 2008/104/WE w sprawie pracy tymczasowej.

Zgodnie z komunikatem prasowym Parlamentu Europejskiego, celem dyrektywy jest określenie minimalnych wymogów dotyczących pracy dla wszystkich pracowników we wszystkich formach zatrudnienia, obejmujących m.in. pracę dorywczą, prace krótkoterminowe lub płatny staż. Zmiany mają odnosić się także do najbardziej elastycznych i niestandardowych oraz nowych form zatrudnienia występujących w UE, takich jak praca w systemie bonów usługowych lub za pośrednictwem platform internetowych (typu Uber lub Deliveroo). Nowymi przepisami nie mają natomiast zostać objęte osoby autentycznie samozatrudnione.

W definiowaniu wspólnego pojęcia zatrudnienia ma zostać uwzględniony dorobek Trybunału Sprawiedliwości UE. Ma to pozwolić na uniknięcie dotychczasowych rozbieżności w tym zakresie, występujących pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi.

W ramach przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, pracownicy już od pierwszego (i nie później niż siódmego, w uzasadnionych przypadkach) dnia mają być informowani o kluczowych aspektach ich zatrudnienia, takich jak data rozpoczęcia pracy, czas jej trwania, wynagrodzenie itd.

Dotychczasowy projekt dyrektywy przewiduje również, że w przypadku zatrudnienia na okres próbny, nie może on przekraczać sześciu miesięcy, wraz z jakimkolwiek przedłużeniem.

Zgodnie z omawianymi przepisami, pracodawca nie będzie mógł zabraniać pracownikowi podejmowania pracy u innego pracodawcy, poza harmonogramem czasu pracy ustalonym z tym pracodawcą.

Aby proponowane przepisy weszły w życie, ich uzgodniona treść musi jeszcze zostać formalnie poparta i przegłosowana w ramach unijnych procedur. Państwa członkowskie mają mieć trzy lata na wdrożenie nowych regulacji.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>