Dyrektor KIS niekorzystnie o zaliczaniu kosztów finansowania dłużnego w KUP

Ostatnie interpretacje Dyrektora KIS mogą skutkować istotnym wzrostem zobowiązania podatkowego podmiotów finansujących się kapitałem dłużnym.

Nowelizacja ustawy o CIT, która weszła w życie na początku 2018 r., wprowadza w art. 15c nowe regulacje w zakresie tzw. „niedostatecznej kapitalizacji”. Chodzi o zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów (KUP) kosztów finansowania dłużnego (w tym w szczególności odsetek).

W związku z nowym brzmieniem przepisów, po stronie podatników pojawiło się wiele praktycznych wątpliwości. Jedną z nich jest kwestia ustalania wartości nadwyżki kosztów finansowania nad przychodami o charakterze odsetkowym, która podlegać może zaliczeniu do KUP.

Dwie alternatywne wykładnie

Wyróżnić można dwie alternatywne wykładnie art. 15c ustawy o CIT, zgodnie z którymi wyłączeniu z KUP podlega nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekraczająca:

1.     30% wartości podatkowego wskaźnika EBITDA powiększone o  kwotę 3.000.000 zł, lub

2.     większą z wartości: 30% podatkowego wskaźnika EBITDA lub 3.000.000 zł

Pierwsze – korzystniejsze dla podatników rozwiązanie – wywodzone było przez nich, poprzez analogię, z treści wyjaśnień opublikowanych przez Ministerstwo Finansów (MF) w zakresie art. 15e ustawy o CIT. Potwierdzono w nich, że limit zaliczania do KUP kosztów nabycia niektórych rodzajów usług i praw powinien być kalkulowany jako suma 5% wartości podatkowego wskaźnika EBITDA oraz kwoty 3.000.000 zł.

Niekorzystne interpretacje Dyrektora KIS

Niemniej jednak, w ostatnim czasie Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wydał dwie interpretacje indywidualne (z dnia 25 czerwca 2018 r. sygn. 0111-KDIB2-3.4010.61.2018.1.KB oraz z dnia 26 czerwca 2018 r. sygn. 0114-KDIP2-2.4010.218.2018.1.AM). Nie zgadzając się ze stanowiskiem przedstawionym przez podatników, organ wskazał na zasadność drugiej z przedstawionych metodologii, zgodnie z którą limit zaliczania do KUP nadwyżki kosztów finansowania powinien być kalkulowany jako większa z wartości: 30% podatkowego wskaźnika EBITDA lub 3.000.000 zł.

Poniższa tabela prezentuje przełożenie niekorzystnego stanowiska Dyrektora KIS na rozliczenia podatkowe w CIT:

Jak widać na przedstawionych przykładach, zastosowanie metody bazującej na stanowisku Dyrektora KIS zaprezentowanym w wydanych interpretacjach może powodować istotny wzrost zobowiązania podatkowego po stronie podmiotów finansujących się kapitałem dłużnym.

Tym samym, podatnicy w celu uniknięcia ryzyka powstania zaległości w CIT oraz odpowiedzialności karno-skarbowej osób odpowiedzialnych za ich rozliczenia podatkowe, powinni podjąć działania mające na celu właściwą implementację regulacji znowelizowanego art. 15c ustawy o CIT.

Ma to szczególne znaczenie dla podatników:

  • rozliczających się z zastosowaniem tzw. zaliczek rzeczywistych (niekorzystających z zaliczek uproszczonych)
  • ponoszących istotne koszty finansowania dłużnego, co do których mogą istnieć wątpliwości w kwestii objęcia ich zakresem art. 15c.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>