Dotacje na wehikuły innowacyjności: nowy konkurs dla funduszy BRIdge Alfa

Od 5 września br. mikro i małe firmy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w projekty B+R. Budżet konkursu to 1 miliard złotych. Dofinansowanie jest przyznawane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

BRIdge Alfa jest inicjatywą skierowaną do prywatnych inwestorów, którzy spełniają kryteria mikro lub małych przedsiębiorstw oraz posiadają doświadczenie w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów.
Formalnie, wnioskodawcą mogą być prywatni inwestorzy, którzy spełniają kryteria mikro lub małych przedsiębiorstw, a dodatkowo:
•    byli nienotowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji,
•    nie dokonały podziału zysków ,
•    nie zostały utworzone w wyniku połączenia.
W konkursie, który startuje 5 września 2017 roku, wnioski o dofinansowanie mogą składać firmy, które utworzą wehikuły inwestycyjne w celu selekcji projektów B+R, a następnie przeprowadzenia ich przez fazę proof-of-principle oraz proof-of-concept wraz z przekształceniem w spin-off.

 

W obu przypadkach dofinansowanie funduszu może wynieść do 80% budżetu, czyli maksymalnie możliwe jest otrzymanie 40 mln zł na jeden fundusz.
Jednakże tylko w przypadku ścieżki B dofinansowany może być także budżet operacyjny, czyli koszty pośrednie projektu wnioskodawcy związane z wyszukiwaniem projektów B+R oraz ich rynkową weryfikacją, w tym obejmującą sfinansowanie prac badawczo-rozwojowych w fazie PoP. Budżet operacyjny może maksymalnie wynosić 20% wartości dofinansowania otrzymanego przez fundusz.
Tym samym, w przypadku ścieżki A koszty związane z wyszukiwaniem projektów B+R oraz ich rynkową weryfikacją kosztów zarządzania ponoszone będą przez wnioskodawcę bez możliwości ich dofinansowania.
Odmienne są także wymagania stawiane wobec kluczowego zespołu funduszu, co zostało podsumowane poniżej.

 

Fundusz musi dokonać wyboru ścieżki już na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie, gdyż w przyszłości nie będzie możliwości zmiany.

Ile można zainwestować w projekt B+R?

W przypadku inwestycji funduszu w jeden projekt b+r poniżej 3 mln zł, dofinansowanie jest w formie dotacji bezzwrotnej w wysokości do 80% inwestycji.

Jeżeli inwestycja w projekt b+r jest w przedziale od 3 od 5 mln zł, wówczas dofinansowanie jest na poziomie 50% nadwyżki wartości inwestycji ponad 3 mln zł, z czego 25% jest w formie pomocy zwrotnej a pozostała cześć w formie bezzwrotnej dotacji. Tym samym, maksymalny wkład publiczny w jeden projekt B+R może wynieść 3,4 mln zł.

Co zdecyduje o sukcesie?

Jednym z kluczowych elementów determinujący szanse na uzyskanie dofinansowanie jest posiadanie zespołu z odpowiednim doświadczeniem w pozyskiwaniu prywatnego kapitału oraz finansowaniu projektów o charakterze PoP / PoC.

Konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań, które zostały podsumowane w tabeli powyżej, przez osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu (min. 30 godz. tygodniowo) i mające decydujący wpływ na realizację strategii inwestycyjnej funduszu.

Wymagania zostały złagodzone w porównaniu do podejścia z I konkursu, a przez to można się spodziewać, iż więcej inwestorów będzie miało szanse na spełnienie oczekiwań oceniających projekty. W ramach wymagań został położony nacisk na przygotowanie do realizacji projektu Bridge Alfa, gdyż weryfikowane będzie czy zespół funduszu posiada udokumentowane kontakty z środowiskiem naukowym, a przez to może zapewnić większy dostęp do selekcji projektów B+R, a także czy przedstawił pipeline 5 projektów gotowych do inwestycji (tylko dla ścieżki B).
Doświadczenie zespołu w zakresie pozyskiwania projektów B+R będzie także oceniane jakościowo. W tym konkursie zostało doprecyzowane, iż oceniający będą przede wszystkim zwracać uwagę na strukturę organizacyjną funduszu (stanowiska i podział obowiązków), doświadczenie i rolę kluczowego personelu w funduszu, zaangażowanie zespołu eksperckiego oraz czy członkowie zespołu utworzyli co najmniej 1 fundusz inwestycyjny.
Bardzo ważne w ocenie projektów będzie także doświadczenie zespołu w przeprowadzaniu transakcji o charakterze inwestycji kapitałowych lub dłużnym. Oceniający zwrócą uwagę na rolę członków kluczowego personelu w projektach w przeszłości, a także efekty w postaci zawartych umów inwestycyjnych.

Fundusz będzie także prezentował strategię inwestycyjną, której założenia będą oceniane jakościowo w trakcie wyboru projektów przez NCBR. W samej strategii powinno znaleźć się między innymi uzasadnienie wyboru profilu branżowego pod kątem selekcji projektów B+R, reguły podejmowania decyzji inwestycyjnych, sposób obejmowania udziałów / akcji, nadzoru właścicielskiego czy warunków wyjścia z inwestycji.

Jako że celem głównym instrumenty BRIdge Alfa jest pozyskiwanie, przygotowanie projektów B+R i inwestowanie w tego typu projektu, to sam sposób realizacji tego celu, przedstawiony w polityce inwestycyjnej funduszu, będzie także weryfikowany przez ekspertów. Członkowie funduszu muszą wskazać jak praktycznie planują wyselekcjonować projekty oparte na własności intelektualnej, prowadzące do powstania innowacji produktowej czy procesowej, które mogą zaowocować w przyszłości komercjalizacją.

W ramach oceny projektu zostanie przeanalizowane w jaki sposób fundusz Bridge Alfa planuje pozyskanie kolejnych rund finansowania na dalszych etapach rozwoju spółek utworzonych już po weryfikacji technologii w trakcie fazy PoC.

Wymagań do spełnienia jest dużo, a czasu do rozpoczęcia naboru pozostało już niewiele. Dlatego jeżeli ktoś chciałby ubiegać się o dofinansowanie w tym konkursie, a jeszcze nie rozpoczął prac nad przygotowaniem struktury funduszu i jego strategii, to jest to już ostatni moment na rozpoczęcie intensywnych prac.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>