Dotacje na prace B+R dla branży chemicznej „INNOCHEM” – konkurs już ogłoszony!

1 lutego 2016 r. ruszył nabór wniosków w ramach Działania 1.2 „Innochem” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), który skierowany będzie do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz dużych przedsiębiorstw. Projekt będzie mógł być realizowany przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub w formie konsorcjum z innymi przedsiębiorstwami. Instrument ten oferuje pomoc publiczną w formie dotacji dla firm, które planują prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w sektorze chemicznym.

Budżet konkursu to 120 mln PLN!

Intensywność wsparcia:

 • do 80% kosztów kwalifikowanych na badania przemysłowe
 • do 60% kosztów kwalifikowanych na prace rozwojowe

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 20 mln PLN

Do kosztów kwalifikowanych zaliczyć można koszty:

 • wynagrodzenia dla pracowników (badawczych, technicznych, pozostałych)
 • podwykonawstwa – do 60% kosztów kwalifikowalnych projektu (50% w przypadku konsorcjów)
 • amortyzacji i odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej
 • wartości niematerialnych i prawnych
 • budynków i gruntów – do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu
 • pozostałe koszty operacyjne (np. materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych)
 • koszty pośrednie (koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne, koszty wynagrodzeń kardy zarządzającej, koszty delegacji) – do 17% kosztów kwalifikowalnych projektu

Kluczowe kwestie:

 • wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej na skalę rynku polskiego
 • zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu oraz opłacalność jego wdrożenia
 • wdrożenie wyników projektu na terytorium RP
 • adekwatność i niezbędność zaplanowanych prac B+R
 • odpowiednie dobranie zespołu badawczego oraz zasobów technicznych do zakresu prac B+R

Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie: 1 lutego – 1 marca 2016 r.

 

Więcej o dotacjach

Więcej o zarządzaniu innowacjami w przedsiębiorstwie

 

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>