Dotacje dla dużych przedsiębiorstw – ogłoszono kolejny konkurs w ramach „Szybkiej Ścieżki”

Konkurs, adresowany do dużych przedsiębiorstw, stanowi doskonałą okazję na sfinansowanie projektów badawczo – rozwojowych w formie dotacji z Funduszy UE.

W ramach konkursu można także sfinansować linie demonstracyjne / instalacje pilotażowe, które mogą być wykorzystywane komercyjnie bez konieczności zwrotu dotacji w przyszłości.

Budżet konkursu to aż 1 miliard PLN!

Intensywność wsparcia:
•         do 65% kosztów kwalifikowanych w przypadku prowadzenia badań przemysłowych
•         do 40% kosztów kwalifikowanych w przypadku prowadzenia prac rozwojowych

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 12 mln PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR

Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć koszty:
•         wynagrodzenia dla pracowników (badawczych, technicznych, pozostałych)
•         podwykonawstwa – do 50%
•         amortyzacji i odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej
•         wartości niematerialnych i prawnych
•         budynków i gruntów – do 10%
•         pozostałe koszty operacyjne (np. materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych)
•         koszty pośrednie (koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne, koszty wynagrodzeń kadry zarządzającej, koszty delegacji) – do 17%

Kluczowe kwestie:
•         projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali polskiego rynku
•         istnieje zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu
•         opłacalność wdrożenia rezultatów projektu
•         wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP

Termin naboru wniosków: 1 czerwca – 30 grudnia 2016 r. (podzielony na miesięczne etapy).


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>