Dokumentacja elektroniczna w zamówieniach publicznych

Od 18 kwietnia 2019 r. mają obowiązywać przepisy ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Przepisy ustawy znajdą zastosowanie do przesyłania między wykonawcami a zamawiającymi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych.

Zamawiający będzie obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem specjalnego systemu teleinformatycznego, zwanego platformą, z której korzystanie będzie bezpłatne. Wykonawcy nie będą mieli, przy tym, obowiązku wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy.

Dla jednostek samorządu terytorialnego, które powszechnie występują w roli zamawiających oznacza to konieczność podjęcia działań przygotowawczych. Chodzi o przystosowanie systemów finansowo-księgowych i merytoryczne przygotowanie pracowników.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przewiduje wsparcie w postaci szkoleń dla jednostek publicznych oraz rozmów z producentami narzędzi informatycznych na temat sposobów wdrożenia systemu.

Celem wprowadzenia przepisów o dokumentacji elektronicznej jest rozwój tzw. gospodarki cyfrowej, oszczędność czasu oraz pieniędzy zarówno przez przedsiębiorców jak i podmioty publiczne. Faktury elektroniczne przesyłane za pośrednictwem platformy będą miały określony format (strukturę) dzięki czemu będą automatycznie przetwarzane przez systemy informatyczne.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>