Dokumentacja cen transferowych: możliwe sankcje dla osób odpowiedzialnych

Izabela Sadlik
Izabela Sadlik Starszy Konsultant
kontakt

Osobista odpowiedzialność jest zależna od kwalifikacji sprawozdania CIT-TP: czy jest ono informacją podatkową czy deklaracją.

Firmy dokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi były zobowiązane sporządzić dokumentację cen transferowych za 2017 r. oraz złożyć uproszczone sprawozdanie PIT-TP lub CIT-TP do poniedziałku 1 października 2018 r. Pada szereg pytań o osobistą odpowiedzialność na gruncie KKS przez osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Nowe obowiązki dotyczą:

 1. złożenia uproszczonego sprawozdania CIT-TP / PIT-TP, które obejmują swoim zakresem przekazanie szczegółowych informacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi oraz
 2. złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych w wymaganym terminie

Wątpliwości w zakresie osobistej odpowiedzialności dotyczą w szczególności następujących sytuacji:

 • niezłożenia uproszczonego sprawozdania CIT-TP/ PIT-TP lub oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej w wymaganym terminie oraz
 • przekazania do urzędu informacji niezgodnych z prawdą

Na gruncie KKS potencjalna odpowiedzialność osobista osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zależy od zakwalifikowania sprawozdania CIT-TP: jako informacji podatkowej (wyższe sankcje) lub deklaracji (niższe sankcje). Mając na uwadze literalne brzmienie przepisów istnieje możliwość argumentowania w obu kierunkach.

Analizę konsekwencji obu możliwych scenariuszy przedstawimy poniżej.

 1. CIT TP jako informacja podatkowa (przestępstwo na gruncie KKS):
 • niezłożenie CIT-TP/PIT-TP lub oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 120 stawek dziennych (w 2018 r. jej kwota może wynieść maksymalnie około 3,4 mln zł),
 • przekazanie nieprawdziwych informacji podatkowych zagrożone jest karą grzywny wysokości do 240 stawek dziennych (w 2018 r. jej kwota może wynieść maksymalnie około 6,8 mln zł),
 • w obu sytuacjach, w przypadku mniejszej wagi – kara jak za wykroczenie skarbowe.
 • wpisanie osoby odpowiedzialnej do Krajowego Rejestru Karnego.

2. CIT TP jako deklaracja (wykroczenie na gruncie KKS)

 • Niezłożenie CIT-TP/PIT-TP zagrożone karą grzywny w wysokości do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. kwota może wynieść do 42 000 zł),
 • osoba odpowiedzialna nie jest wpisywana do Krajowego Rejestru Karnego

Mając na uwadze cel wprowadzonych przepisów (i charakter omawianego sprawozdania i oświadczenia), w naszej ocenie, niezłożenie uproszczonego sprawozdania CIT-TP/PIT-TP powinno być kwalifikowane jako niezłożenie deklaracji – czyn stanowiący wykroczenie na gruncie KKS. Ze względu na brak ugruntowanej praktyki organów w tym zakresie nie możemy przewidzieć jakie podejście organów będzie przeważało, choć w naszej ocenie, większość argumentów przemawia za mniej restrykcyjnym podejściem.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego Webcastu EY: 8 dużych zmian, które czekają podatników w 2019 r. – szanse i wyzwania.

Więcej informacji i rejestracja


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>