Dobra, choć spóźniona nowelizacja ustawy KRS

Pełnomocnik procesowy, prokurent, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjny złożą sprawozdanie finansowe do RDF.

Od dnia 1 kwietnia 2019 r., w związku z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 zm.), pełnomocnik przedsiębiorcy (adwokat, radca prawny, prawnik zagraniczny) będzie mógł złożyć sprawozdanie finansowe, a także pozostałe dokumenty związane z zakończeniem roku obrotowego do repozytorium dokumentów finansowych (RDF).

Nowelizacja „wyeliminowała” konieczność obligatoryjnego pozyskiwania numerów PESEL dla członków zarządu i ujawniania ich w rejestrze przedsiębiorców KRS w spółkach, gdzie jedynymi członkami zarządu są obcokrajowcy – jeśli spółki skorzystają z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Dodatkowo nowelizacja, ze skutkiem na dzień 12 stycznia 2019 r., doprecyzowała i rozszerzyła katalog osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia dokumentów do RDF o prokurenta i zarządcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym, którzy w dotychczasowym brzmieniu przepisów nie zostali wymienieni.

Przepisy w obecnym brzmieniu (po nowelizacji) w katalogu osób uprawnionych do składania sprawozdania finansowego w RDF nie wymieniają wprost reprezentanta oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Z uwagi jednak na doprecyzowanie treści przepisów (jeśli chodzi o osoby uprawnione do składania sprawozdania finansowego) wydaje się, że składanie sprawozdania finansowego przez reprezentanta (w przypadku oddziału przedsiębiorcy zagranicznego) jest dopuszczalne i prawnie bardziej uzasadnione obecnie niż w oparciu o przepisy sprzed nowelizacji.

Więcej informacji o dotychczasowych kontrowersjach co do osoby uprawnionej do składania sprawozdania finansowego do RDF, w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w artykule pod tym linkiem.

Podsumowując, nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym była krokiem koniecznym, choć niestety spóźnionym. Spółki i oddziały przedsiębiorców zagranicznych chcąc złożyć sprawozdania finansowe w roku 2018 w większości pozyskały już bowiem numery PESEL dla członków zarządu albo powołały w skład zarządów osoby posiadające już numer PESEL, i złożyły stosowne wnioski o ich ujawnienie od sądów rejestrowych.

Współpraca: Igor Schwenk

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>