Cyfryzacja postępowania restrukturyzacyjnego oraz większa dostępność informacji o dłużnikach od lutego 2019 r.

Projektowana ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wprowadza cyfryzację postępowania restrukturyzacyjnego i wydłuża do 10 lat okres udostępnienia informacji o dłużniku. To może utrudnić funkcjonowanie podmiotom, które po skutecznej restrukturyzacji powrócą na ścieżkę rentowności.

Gruntowna reforma prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z początku 2016 r. uczyniła postępowanie restrukturyzacyjne bardziej przyjaznym dla dłużników. Nie zrezygnowano jednak przy okazji jej wdrożenia z tradycyjnego sposobu komunikowania się z sądem, zachowując pisemność postępowania. Ustawodawca przy okazji reformy przewidział ponadto utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, który miał zacząć funkcjonować od 1 lutego 2018 r.

Dnia 7 września na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Głównymi celami projektu są ułatwienie dostępu do informacji o dłużniku poprzez dedykowany portal oraz cyfryzacja postępowania restrukturyzacyjnego.

Z chwilą wejścia w życie, zacznie obowiązywać pełna informatyzacja postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Strony będą zobowiązane do korzystania z drogi elektronicznej do wnoszenia wszelkich wniosków i dokumentów w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

W nowoutworzonym Krajowym Rejestrze Zadłużonych udostępniane będą natomiast nie tylko podstawowe informacje o dłużniku (firma, siedziba czy NIP), ale również informacje związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym (złożenie wniosku o otwarcie postępowania, lista wierzytelności, treść przyjętego układu czy informacja o umorzeniu postępowania). Choć zakres ujawnianych informacji jest duży, to dłużnik nie będzie musiał ujawniać w Rejestrze swojego planu restrukturyzacyjnego, co zapewnia ochronę przed nadmierną ekspozycją wrażliwych danych wobec konkurencji.

Negatywną informacją dla podmiotów w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym jest długi okres, podczas którego jego dane i informacje o postępowaniu restrukturyzacyjnym będą udostępniane publicznie. Projekt przewiduje, że te informacje będą znajdowały się w Rejestrze jeszcze przez 10 lat od zakończenia postępowania (jeśli wierzyciele przyjmą układ – okres ten zostanie skrócony do 3 lat). To może negatywnie wpłynąć na reputację przedsiębiorcy i utrudnić relacje z kontrahentami, nawet jeśli jego kondycja finansowa będzie już zupełnie dobra. Takie wizerunkowe obciążenie dla dłużników stoi w sprzeczności z intencjami ubiegłorocznej reformy prawa restrukturyzacyjnego, która w zamyśle miała dać dłużnikom drugą szansę i otworzyć drogę do pozbycia się negatywnego wizerunku podmiotu znajdującego się na granicy upadłości. Należy mieć nadzieję, że w trakcie prac legislacyjnych Ustawodawca uwzględni w większej mierze również konieczność ochrony interesów dłużników, nie redukując jednak przy tym wprowadzanej przejrzystości jego sytuacji wobec wierzycieli.
Niezależnie od tego, dłużnicy powinni rozważyć przyspieszenie decyzji o ewentualnym wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, aby zdążyć z jego przeprowadzeniem do momentu wejścia w życie nowelizacji.

Planowany termin wejścia w życie: 1 lutego 2019 r.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>