Coraz mniej czasu na przygotowanie e-sprawozdania finansowego

Do końca marca większość firm musi sporządzić roczne sprawozdania finansowe. W tym roku jednak po raz pierwszy według nowych wymogów.

W większości polskich firm rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, co oznacza, że ich dzień bilansowy przypada na 31 grudnia. Zgodnie natomiast z ustawą o rachunkowości (UoR) roczne sprawozdanie finansowe trzeba sporządzić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, czyli w praktyce – do 31 marca. Przygotowane i podpisane przez kierownika jednostki (jeśli kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, wówczas przez wszystkich członków tego organu) oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, należy przedstawić odpowiednim organom jednostki do zatwierdzenia. Zgodnie z przepisami kodeksu handlowego, termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego wynosi 6 miesięcy od dnia bilansowego. Natomiast z art. 69 ust. 1 UoR, kierownik jednostki zobowiązany jest do złożenia sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym w terminie 15 dni od dnia jego zatwierdzenia.

Czasu pozostało więc już bardzo mało, a w tym roku odgrywa on jeszcze większą rolę z uwagi na dodatkowe obowiązki nałożone na wszystkie jednostki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z wyłączeniem tych, które sporządzają sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

E-sprawozdanie finansowe – najczęstsze problemy

Chodzi o nowe wymogi wynikające z ubiegłorocznej nowelizacji UoR, zgodnie z którą sprawozdanie finansowe nie może być już składane w dotychczasowej formule, tylko w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie pliku XML zgodnie ze schematami opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Zmianie uległ też sposób jego podpisywania i przekazywania do KRS (więcej na ten temat tutaj).

Sprostanie nowym wytycznym to dla firm nie lada wyzwanie. Najwięcej pytań pojawia się w temacie podpisu elektronicznego oraz sposobu wysyłki e-sprawozdań finansowych, a w szczególności ustalenie, kto powinien go złożyć, gdy cały zarząd składa się z cudzoziemców. Firmy nie są pewne też, jak w praktyce efektywnie podejść do zagadnienia oraz w jakiej formie przekazać sprawozdanie finansowe do badania przez audytora. Ale to nie wszystkie wątpliwości. O tych i innych pisaliśmy tutaj.

Generator e-Sprawozdań Finansowych

Mając na uwadze krótki czas, jaki pozostał na wypełnienie nowych i skomplikowanych obowiązków, proponujemy Państwu kompleksowe narzędzie EY: Generator e-Sprawozdań Finansowych. Jest to aplikacja, która w kilku krokach umożliwi przygotowanie sprawozdania finansowego w formacie XML. Korzystając z naszego narzędzia, będziecie mieć Państwo pewność, że sporządzone przez Was sprawozdania finansowe spełniają wszystkie wymogi legislacyjne stawiane przez ustawodawcę.

Skorzystaj z narzędzia EY


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>