Co nowego w MDR

Retrospektywne raportowanie MDR dla wspomagających oraz nowe przepisy dotyczące wymiany informacji na temat transgranicznych schematów podatkowych

Ministerstwo Finansów planuje zmienić regulacje dot. MDR, wprowadzając m.in.:

  • Obowiązek retrospektywnego raportowania schematów podatkowych przez wspomagającego; oraz
  • Obowiązek przekazywania informacji na temat transgranicznych schematów podatkowych przez Szefa KAS organom podatkowym państw członkowskich oraz w ograniczonym zakresie Komisji Europejskiej.

Co do zasady, transgraniczne schematy podatkowe wdrożone pomiędzy 25 czerwca 2018 r. a 31 grudnia 2018 r. powinny zostać zaraportowane przez promotorów do 30 czerwca 2019 r.,  a przez korzystających do 30 września 2019 r. (jeżeli promotorzy nie zaraportowali takiego schematu). Planowane zmiany przewiduje, że wspomagający będzie również zobowiązany do przedłożenia raportów MDR Szefowi KAS w odniesieniu do transgranicznych schematów podatkowych, w których wspomagający uczestniczył od 25 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Kolejna planowana zmiana dotyczy wymogu dyrektywy dotyczącego automatycznej wymiany transgranicznych schematów podatkowych. Zgodnie z planami MF, Szef KAS będzie zobowiązany do przekazywania informacji na temat transgranicznych schematów podatkowych organom podatkowym państw członkowskich oraz, w ograniczonym zakresie, Komisji Europejskiej.

Forum MDR

W dniu 21 października 2019 r. Ministerstwo Finansów zorganizowało pierwsze Forum MDR. Celem tego spotkania było zaproszenie specjalistów podatkowych w dziedzinie MDR zarówno z Ministerstwa Finansów, jak i doradztwa podatkowego i sektorów biznesowych. Głównym zadaniem Forum MDR jest opiniowanie i propozycje usprawnienia i ułatwienia funkcjonowania przepisów MDR w Polsce. W szczególności Forum MDR koncentruje się na potencjalnych zmianach w oficjalnych objaśnieniach podatkowych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w dniu 31 stycznia 2019 r.

Oficjalne wytyczne w formie pytań i odpowiedzi wydane przez MF

Ze względu na szeroki zakres wymagań wprowadzonych przez polskie ustawodawstwo MDR, Ministerstwo Finansów postanowiło opublikować wytyczne w formie „Pytań i odpowiedzi” (Q&A), które zawierają praktyczne porady dla podmiotów objętych regulacjami MDR.

Zagadnienia wyjaśnione przez pytania i odpowiedzi dotyczą na przykład takich problemów jak:

  • w jaki sposób należy odpowiadać na wezwania Szefa KAS do uzupełnienia braków otrzymane w związku z uprzednim przekazaniem np. informacji MDR-1 lub MDR-3?
  • czy możliwe jest skorygowanie informacji, które zostały już przekazane Szefowi KAS, lub
  • w jaki sposób korzystający może poinformować promotora, czy kryterium kwalifikowanego korzystającego zostało spełnione.

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów są w przeważającej części techniczne, np .: jak zareagować, jeśli nie ma możliwości umieszczenia odpowiednich informacji na temat schematu podatkowego w formularzu MDR lub jakiego rodzaju przeglądarki internetowej należy użyć do przeglądania strony internetowej MDR.GOV. Można także znaleźć wskazówki, jak powinien zachować się przedsiębiorca będącego leasingobiorcą w przypadku, gdy leasingowa zgłosił umowę leasingu jako schemat podatkowy. W sumie Ministerstwo Finansów przygotowało 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tematu MDR.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>

Czytaj więcej: