Co nowego w MDR

Polska: Przedłużenie zawieszenia terminów MDR dla schematów krajowych

W nowym projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 4.0) planowana jest zmiana przepisów dotyczących terminów składania MDR.

Projekt ustawy zakłada, że terminy raportowania schematów podatkowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z Covid-19. Schematy transgraniczne w dalszym ciągu pozostaną zawieszone do 30 czerwca 2020 r.

 

Komisja Europejska proponuje wydłużenie terminów na raportowanie MDR w krajach członkowskich

W dniu 8 maja 2020 r. w związku z kryzysem COVID-19 Komisja Europejska (KE) w zakresie unijnych przepisów MDR wprowadzonych dyrektywą Rady 2018/822 /UE (tzw. DAC-6) ogłosiła m.in. propozycję zmiany terminów:

  • rozpoczęcia 30-dniowego okresu zgłaszania uzgodnień transgranicznych z daty 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r.
  • zgłaszania uzgodnień transgranicznych, które stały się raportowane od 25 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. (tzw. uzgodnienia „historyczne”) z daty 31 sierpnia 2020 r. na 30 listopada 2020 r.
  • pierwszej wymiany informacji w zakresie zgłaszanych uzgodnień transgranicznych, tj. zmianę daty 31 października 2020 r. na 31 stycznia 2021 r.

Powyższe informacje ogłoszone przez KE mogą mieć wpływ na znajdujący się cały czas w Sejmie projekt ustawy w zakresie ponownego raportowania transgranicznych schematów podatkowych.

 Więcej na ten temat TUTAJ

 

Polska: Kolejny wyrok w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie MDR

W orzeczeniu z dnia 8 kwietnia 2020 r. o sygn. akt I SA/Go 61/20 WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że normy wynikające z przepisów określających obowiązki dotyczące raportowania schematów podatkowych mają charakter materialnoprawny, przez co mogą podlegać interpretacjom wydawanym przez Szefa Krajowej Informacji Skarbowej. Jest to kolejny już wyrok (m.in. po wyroku WSA w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. o sygn. akt III SA/Wa 2423/19), który przewiduje, że przepisy Rozdziału 11a Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

 

Francja publikuje wytyczne w zakresie zasad obowiązkowego ujawniania i wymiany informacji o transgranicznych uzgodnieniach podatkowych

W październiku 2019 r. do francuskiego kodeks podatkowy (FTC) dodano art. 1649 AD do 1649 AH wprowadzające zapisy dyrektywy Unii Europejskiej (UE) DAC6 w sprawie obowiązkowego ujawniania i wymiany informacji o transgranicznych uzgodnieniach podatkowych (czyli MDR).

W dniu 9 marca 2020 r. organy podatkowe (FTA) opublikowały projekt szczegółowych wytycznych dotyczących definicji warunków i procesu sprawozdawczego w zakresie MDR zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa francuskiego . Nowelizację projektu wytycznych opublikowano 29 kwietnia 2020 r.

Najnowsza wersja wytycznych podlega konsultacjom publicznym do 31 maja 2020 r., ale zawarte w niej zapisy można stosować do momentu wydania wersji ostatecznej.

Najważniejsze różnice pomiędzy wytycznymi a dyrektywą zostały opisane TUTAJ

 

Łotwa uchwala przepisy wdrażające obowiązkowe zasady ujawniania informacji

W dniu 14 kwietnia 2020 r. Łotewski rząd zatwierdził rozporządzenie w zakresie „Zasad automatycznej wymiany informacji dotyczących raportowanych uzgodnień transgranicznych” wdrażając tym samym zapisy dyrektywy  DAC6 (czyli MDR).

Rozporządzenie zostało opublikowane 17 kwietnia 2020 r. i zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Łotewskie przepisy spełniają wymogi dyrektywy.

Więcej o rozporządzeniu TUTAJ

 

Wielka Brytania: projekt wytycznych w zakresie systemu obowiązkowego ujawniania informacji o schematach podatkowych

Organy podatkowe Wielkiej Brytanii (HMRC) opublikowały projekt wytycznych dotyczących stosowania przepisów wykonawczych dyrektywy Unii Europejskiej (UE) 2018/822 w sprawie obowiązkowego ujawniania i wymiany informacji o transgranicznych uzgodnieniach podatkowych (zwanej DAC6).

Przedmiotowe rozporządzenie zostało złożone w brytyjskim parlamencie 13 stycznia 2020 r. i wejdzie w życie z początkiem lipca 2020 r.

HMRC potwierdziły, że z uwagi na liczne zastrzeżenia przesłane przez grupy branżowe trwają prace nad aktualizacją wytycznych. Modyfikacje będą dotyczy to między innymi sekcji „Kary”.

Więcej na ten temat TUTAJ

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>

Czytaj więcej: MDR,