Co nowego w MDR

Zapowiadane zmiany w przepisach MDR dotyczące rozszerzenia retrospektywnego obowiązku raportowego na wspomagających do tej pory nie weszły w życie.

We wrześniu 2019 r. pojawiły się informacje o tym, ze Ministerstwo Finansów planuje zmienić regulacje dot. MDR, wprowadzając m.in.:

  • Obowiązek retrospektywnego raportowania schematów podatkowych przez wspomagającego; oraz
  • Obowiązek przekazywania informacji na temat transgranicznych schematów podatkowych przez Szefa KAS organom podatkowym państw członkowskich oraz w ograniczonym zakresie Komisji Europejskiej.

Projekt ustawy był przewidziany w procesie legislacyjnym, jednak z informacji ze strony Rządowego Centrum Legislacji wynika, że nie trafił on do agendy prac sejmowych. Dalsze losy przedmiotowego projektu będą monitorowane.

 

Belgia, Niderlandy wprowadzają przepisy MDR od 1 stycznia 2020. Szwecja planuje je wprowadzić od 1 lipca 2020 r.

Kolejne dwa kraje członkowskie UE dołączyły do grona państw, które zaimplementowały Dyrektywę Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r., zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. Przepisy MDR w Belgii i Niderlandach będą obowiązywać już od 1 stycznia 2020 r. Z kolei Szwecja planuje wprowadzić przepisy MDR do krajowego porządku prawnego od 1 lipca 2020 r.

 

Krajowa Rada Doradców Podatkowych złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tajemnicy zawodowej doradców podatkowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przed świętami złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwolnienia profesjonalnych pełnomocników z tajemnicy zawodowej. Ma to związek z obowiązkowym przekazywaniem szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. Skarga dotyczy m.in. tego, że przepisy rozdziału 11a ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2019 r. przewidują możliwość zwolnienia doradcy podatkowego z tajemnicy zawodowej, ale nie zawierają odpowiednich przesłanek dla takiego zwolnienia.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>

Czytaj więcej: MDR,