CIT-TP a obowiązek złożenia ORD-U

Jakub Szarłowicz
Jakub Szarłowicz Starszy Konsultant
kontakt

Niespójność przepisów, warunkujących obowiązek składania ORD-U powoduje wątpliwość interpretacyjne w zakresie informacji, które powinny zostać zaraportowane w tym formularzu.

Nowe regulacje Ordynacji Podatkowej przewidują udogodnienie dla podatników, którzy muszą złożyć CIT-TP. Co do zasady są oni zwolnieni z obowiązku złożenia informacji ORD-U. Ordynacja Podatkowa przewiduje jednak jedno wyłączenie zwolnienia. Mianowicie, podatnik składający CIT-TP, zobowiązany jest do złożenia również ORD-U, jeśli dokonuje transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o CIT.

Obowiązek złożenia ORD-U wynika z przepisów Ordynacji Podatkowej. Zakres przedmiotowy tejże informacji wynika z kolei z tzw. rozporządzenia ORD-U.

Mając niniejsze na uwadze, podatnik powinien podjąć następujące kroki:

  • weryfikacja czy ma zastosowanie wyłączenie dla obowiązku raportowania ORD-U (innymi słowy, sprawdzenie, czy w danym roku podatkowym, dokonywane były transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych); jeżeli wyłączenie obowiązku nie jest możliwe:
  • wytypowanie umów z nierezydentami, do wykazania w ORD-U, posiłkując się przepisami tzw. rozporządzenia ORD-U.

Obowiązek składania informacji ORD-U dotyczy wyłącznie umów z (i) nierezydentami powiązanymi (osobowo lub kapitałowo, gdzie udział musi wynosić co najmniej 5%) lub (ii) nierezydentami, którzy posiadają na terytorium Polski przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo. Drugą przesłanką warunkującą ujęcie stosownych umów jest kryterium wartości dokonywanych transakcji, które wynosi odpowiednio 300 tys. EUR dla nierezydentów powiązanych lub 5 tys. EUR dla drugiej ze wskazanych grup.

Z powyższego wynika pewna niespójność przepisów. Obowiązek złożenia ORD-U w niektórych sytuacjach determinują transakcje z podmiotami z rajów podatkowych, które nie zawsze ujmujemy w ORD-U (np. jeśli kontrahenci z rajów nie są powiązani z podatnikiem i wartość transakcji realizowanych z pojedynczym kontrahentem nie przekracza 300 tys. euro).

Należy jednak pamiętać, że informacje o transakcjach z podmiotami z rajów podatkowych podatnik będzie, co do zasady, zobowiązany wskazać w CIT-TP.

Końcowo, należy pamiętać, że obowiązek złożenia ORD-U, pomimo wydłużenia terminu na sporządzenie CIT-TP, upływa niezmiennie z końcem trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, tj. dla większości podatników 31 marca.

Chcesz wiedzieć więcej na temat zmian w prawie, które obowiązują od początku tego roku? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego Webcastu EY: Wyzwania podatkowe 2018 – praktyczne porady i rozwiązania dla przedsiębiorców, który obejmuje też zagadnienia z zakresu cen transferowych.

Więcej informacji i rejestracja

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>