Ceny transferowe: rośnie liczba i skuteczność kontroli podatkowych

Mariusz Kozłowski
Mariusz Kozłowski Associate Partner
kontakt

Rośnie liczba i skuteczność kontroli skarbowych w obszarze cen transferowych i optymalizacji podatkowej. Łączne doszacowanie w obszarze cen transferowych (czyli zwiększenie podstawy do opodatkowania oraz zmniejszenie straty podatkowej) w ubiegłym roku wyniosło ponad 1 mld PLN.

Biorąc pod uwagę liczbę zakończonych kontroli w tym obszarze oznacza średnie doszacowanie na poziomie ok. 24 mln PLN (dla porównania nieco ponad 1,5 mln PLN w 2015 roku). Dodatkowo o 2,3 mld PLN fiskus obniżył stratę podatkową poprzez kwestionowanie mechanizmów lub / i schematów optymalizacyjnych.

Kontrole cen transferowych i optymalizacji podatkowej w 2016 r.

I ceny transferowe

II Optymalizacja podatkowa

Dane te potwierdzają najlepszą od lat skuteczność kontroli skarbowej, która wynika przede wszystkim z następujących czynników:

 • fiskus spełnia swoje zobowiązania i traktuje kontrole w zakresie cen transferowych czy optymalizacji podatkowej jako priorytet,
  lepsze typowanie przez urzędy podatników do kontroli (np. porównanie wyników finansowych podatnika do średniej w branży lub / i konkurencji, selekcjonowanie podmiotów / lat ze stratą podatkową),
 • konsolidacja i zmiany organizacyjne w administracji skarbowej, w tym powołanie centralnego Zespołu Zadaniowego ds. kontroli Podmiotów Powiązanych oraz centrów kompetencyjnych wyspecjalizowanych w cenach transferowych i / lub optymalizacji podatkowej (np. UKS w Warszawie, Izba Skarbowa w Łodzi), wzmocnienie Departamentu Systemu Podatkowego (efekt wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania) oraz sukcesywne podnoszenie kwalifikacji kontrolujących poprzez szkolenia i warsztaty (również na forum OECD),
 • inwestycja w centralne bazy danych zawierające sprawozdania finansowe umożliwiające skuteczne kwestionowanie poziomu cen lub rentowności w transakcjach wewnątrzgrupowych,
 • lepsze merytoryczne przygotowanie urzędników w trakcie kontroli,
 • uczestnictwo przedstawicieli fiskusa w realizowanym przez kraje OECD projekcie BEPS zorientowanym na wyeliminowanie szkodliwych podatkowo praktyk.

To, co najczęściej podlega kontroli to przede wszystkim:

 • zmiany poziomu rentowności transakcji wewnątrzgrupowych poprzez albo kwestionowanie profilu działalności podmiotu polskiego jako bardziej złożony (poprzedzone zazwyczaj bardzo szczegółową weryfikacją – np. wywiady, przesłuchania, zapytania – informacji przedstawionych w dokumentacji cen transferowych) albo poprzez wykorzystanie danych finansowych pochodzących z rynku polskiego do ustalenia rynkowej rentowności,
 • obniżanie lub kwestionowanie w całości opłat licencyjnych, opłat za tzw. usługi zarządcze, rekompensat wynikających z restrukturyzacji biznesowych (tzw. exit fee),
 • kwestionowanie poziomu opłat w pożyczkach czy gwarancjach wewnątrzgrupowych,
 • kwestionowanie substancji biznesowej transakcji wewnątrzgrupowych.

Jeszcze przed wszczęciem kontroli warto zadbać o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji podatkowej, która uzasadnia stosowaną politykę cen transferowych, w tym zawiera argumenty ekonomiczno-finansowe uzasadniające poziom stosowanych cen czy realizowanej rentowności w transakcji wewnątrzgrupowej. W odniesieniu do optymalizacji podatkowych należy zadbać o dobre udokumentowanie substancji ekonomicznej transakcji i bardzo rzetelne planowanie nowych struktur podatkowych.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>