Archiwum kategorii: Prawo

Współpraca z profesjonalnym doradcą jest biznesowym standardem, podobnie jak wykupienie ubezpieczenia – w obliczu nieprzewidzianych okoliczności biznesowych wsparcie doradcy jest często niezbędne. Nowy Rok – podobnie jak te wcześniejsze lata – przynosi przedsiębiorcom nowe wyzwania. Od Nowego Roku wszyscy przedsiębiorcy będą objęci obowiązkiem przekazywania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). 25 maja zacznie obowiązywać […]


Trybunał Konstytucyjny potwierdził wadliwość podejścia organów podatkowych kwalifikujących część obiektów budowlanych do opodatkowania jako budowle. Podatnicy mają miesiąc by złożyć wniosek o wznowienie postępowania podatkowego od daty publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw. 13 grudnia 2017 r. zapadł korzystny wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 48/15) dotyczący podatku od nieruchomości w sprawie prowadzonej przez EY. […]


Sejm przyjął ustawę pozwalającą podawanie do publicznej wiadomości danych podatkowych największych firm oraz PGK Sejm przyjął w miniony piątek (24 listopada) ustawę pozwalającą na publikację danych około 2 tys. podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których przychody przekraczają 50 mln EUR oraz podmiotów, które korzystają z rozliczenia w ramach podatkowych grup kapitałowych (PGK). Ustawa przewiduje […]


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakwestionował polskie przepisy uniemożliwiające przenoszenie siedziby spółki za granicę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w wyroku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie o sygnaturze C-106/16 orzekł, że istniejący na gruncie prawa polskiego bezwzględny obowiązek przeprowadzenia procedury likwidacji spółki w celu przeniesienia jej siedziby za granicę jest sprzeczny z unijną […]


Ministerstwo Finansów identyfikuje przypadki, w których zastosowanie zwolnienia z podatku dla dywidend może podlegać klauzuli antyabuzywnej GAAR. Ministerstwo Finansów opublikowało 3 listopada 2017 r. komunikat dotyczący sytuacji potencjalnych nadużyć stosowania zwolnienia z podatku u źródła (WHT) od dywidend wypłacanych przez polskie spółki do spółek pośredniczących, które nie mają celu biznesowego lub wystarczającej treści ekonomicznej. Od […]


Rząd chce ograniczyć listę zawodów objętych 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodów, ale zapowiada możliwość jej rewizji w kolejnych latach. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przyjęła 8 listopada bez poprawek ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt ustawy przewiduje podwyższenie limitu stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100 proc., tj. do kwoty […]