Archiwum kategorii: Prawo

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakwestionował polskie przepisy uniemożliwiające przenoszenie siedziby spółki za granicę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w wyroku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie o sygnaturze C-106/16 orzekł, że istniejący na gruncie prawa polskiego bezwzględny obowiązek przeprowadzenia procedury likwidacji spółki w celu przeniesienia jej siedziby za granicę jest sprzeczny z unijną […]


Ministerstwo Finansów identyfikuje przypadki, w których zastosowanie zwolnienia z podatku dla dywidend może podlegać klauzuli antyabuzywnej GAAR. Ministerstwo Finansów opublikowało 3 listopada 2017 r. komunikat dotyczący sytuacji potencjalnych nadużyć stosowania zwolnienia z podatku u źródła (WHT) od dywidend wypłacanych przez polskie spółki do spółek pośredniczących, które nie mają celu biznesowego lub wystarczającej treści ekonomicznej. Od […]


Rząd chce ograniczyć listę zawodów objętych 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodów, ale zapowiada możliwość jej rewizji w kolejnych latach. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przyjęła 8 listopada bez poprawek ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt ustawy przewiduje podwyższenie limitu stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100 proc., tj. do kwoty […]


Znajdujący się obecnie na etapie opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej zakłada przełomowe zmiany w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Projekt wprowadza obowiązkową dematerializację akcji zarówno publicznych, jak i niepublicznych spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Dla spółek posiadających akcje w formie dokumentu papierowego […]


Egzekwowanie nowych obowiązków o ochronie danych osobowych mają ułatwić wprowadzone sankcje. Czy kary obejmą również samorządy? Wejście w życie przepisów RODO, czyli unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych może być poważnym problemem dla jednostek samorządu terytorialnego. Powodów jest kilka: czasu na dostosowanie się do nowych wymagań nie jest dużo, a dodatkowo projekt polskiej ustawy wydaje […]


Jednym ze sposobów przyciągania dobrych menedżerów do spółki jest coraz częściej oferowanie im specjalnych pozapłacowych programów motywacyjnych (ang. incentive plans). Programy takie przybierają różną postać, mogą polegać również na oferowaniu menedżerom nabycia pakietów akcji spółki za okazyjną i nierynkową cenę. Taka praktyka może jednak naruszać art. 345 Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie jednak polską specyfiką jest […]