Archiwum kategorii: Prawo

Sejm przyjął ustawę pozwalającą podawanie do publicznej wiadomości danych podatkowych największych firm oraz PGK Sejm przyjął w miniony piątek (24 listopada) ustawę pozwalającą na publikację danych około 2 tys. podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których przychody przekraczają 50 mln EUR oraz podmiotów, które korzystają z rozliczenia w ramach podatkowych grup kapitałowych (PGK). Ustawa przewiduje […]


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakwestionował polskie przepisy uniemożliwiające przenoszenie siedziby spółki za granicę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w wyroku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie o sygnaturze C-106/16 orzekł, że istniejący na gruncie prawa polskiego bezwzględny obowiązek przeprowadzenia procedury likwidacji spółki w celu przeniesienia jej siedziby za granicę jest sprzeczny z unijną […]


Ministerstwo Finansów identyfikuje przypadki, w których zastosowanie zwolnienia z podatku dla dywidend może podlegać klauzuli antyabuzywnej GAAR. Ministerstwo Finansów opublikowało 3 listopada 2017 r. komunikat dotyczący sytuacji potencjalnych nadużyć stosowania zwolnienia z podatku u źródła (WHT) od dywidend wypłacanych przez polskie spółki do spółek pośredniczących, które nie mają celu biznesowego lub wystarczającej treści ekonomicznej. Od […]


Rząd chce ograniczyć listę zawodów objętych 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodów, ale zapowiada możliwość jej rewizji w kolejnych latach. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przyjęła 8 listopada bez poprawek ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt ustawy przewiduje podwyższenie limitu stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100 proc., tj. do kwoty […]


Znajdujący się obecnie na etapie opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej zakłada przełomowe zmiany w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Projekt wprowadza obowiązkową dematerializację akcji zarówno publicznych, jak i niepublicznych spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Dla spółek posiadających akcje w formie dokumentu papierowego […]


Egzekwowanie nowych obowiązków o ochronie danych osobowych mają ułatwić wprowadzone sankcje. Czy kary obejmą również samorządy? Wejście w życie przepisów RODO, czyli unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych może być poważnym problemem dla jednostek samorządu terytorialnego. Powodów jest kilka: czasu na dostosowanie się do nowych wymagań nie jest dużo, a dodatkowo projekt polskiej ustawy wydaje […]