Archiwum kategorii: Prawo

Nowy argument dla organów podatkowych do zaostrzenia polityki w przypadku błędnego rozliczenia takich transakcji. 21 lutego 2018 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w zakresie konsekwencji VAT transakcji łańcuchowych (C‑628/16 Kreuzmayr GmbH). Każdy wyrok TSUE dotyczący tego rodzaju transakcji wywiera znaczący wpływ na od lat niejednolitą praktykę organów podatkowych. Co istotne, wyrok odnosi […]


Ustawa najprawdopodobniej wejdzie w życie w drugim kwartale, przedsiębiorcy będą mieli kolejne pół roku na dostosowanie do zmian. W jakim stopniu wprowadzane zmiany wpłyną na ich działalność? Dotychczasowe rozwiązania W obecnym porządku prawnym konsekwencje  działań korupcyjnych zostały ujęte w ustawie z dnia 28 października 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541) o odpowiedzialności […]


Ustawa, która weszła w życie z początkiem roku, ma być podstawą stworzenia elektronicznego monitoringu gospodarki odpadami i powinna ukrócić patologie. To jednak nie koniec zmian legislacyjnych dotyczących sektora. Wraz z początkiem roku weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest między […]


Bezterminowe zawieszenie działalności gospodarczej, możliwość udzielenia prokury przez system teleinformatyczny CEIDG, czy otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy – to najistotniejsze zmiany, jakie czekają przedsiębiorców w związku z wejściem w życie ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, stanowiącej część Konstytucji Biznesu. Senat rozpoczął właśnie prace […]


Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że dywidenda nie może być równolegle odliczana od opodatkowania w Polsce i stanowić koszt uzyskania przychodu w innym kraju. Na początku 2015 r. weszła w życie tzw. klauzula antyhybrydowa. Klauzula przewiduje, że zwolnienia z CIT, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT nie stosuje się do dywidend […]


Podatnik powinien wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów część kosztów nabycia licencji do wzorów przemysłowych potrącanych w drodze odpisów amortyzacyjnych – uznał Dyrektor KIS. W świetle niedawnej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-2.4010.448.2017.1.AW) odpisy amortyzacyjne z tytułu nabycia licencji do wzorów przemysłowych – uwzględniane jako koszty uzyskania przychodów – podlegają ograniczeniom przewidzianym w znowelizowanych przepisach […]