Archiwum kategorii: Prawo

Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że dywidenda nie może być równolegle odliczana od opodatkowania w Polsce i stanowić koszt uzyskania przychodu w innym kraju. Na początku 2015 r. weszła w życie tzw. klauzula antyhybrydowa. Klauzula przewiduje, że zwolnienia z CIT, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT nie stosuje się do dywidend […]


Podatnik powinien wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów część kosztów nabycia licencji do wzorów przemysłowych potrącanych w drodze odpisów amortyzacyjnych – uznał Dyrektor KIS. W świetle niedawnej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-2.4010.448.2017.1.AW) odpisy amortyzacyjne z tytułu nabycia licencji do wzorów przemysłowych – uwzględniane jako koszty uzyskania przychodów – podlegają ograniczeniom przewidzianym w znowelizowanych przepisach […]


Zasada rozstrzygania na korzyść podatnika wątpliwości co do treści przepisów podatkowych nie spełnia w praktyce swojej roli – zauważył Trybunał Konstytucyjny. Stwierdzenie, czy istnieją wątpliwości, które na korzyść podatnika należy rozstrzygnąć musi być możliwe zobiektywizowane, nie zaś uzależnione – jak wynika z obecnej praktyki – od subiektywnego przekonania organu, który stosuje przepisy podatkowe. 13 grudnia […]


Ministerstwo Finansów coraz bardziej przypomina zaawansowane organizacje biznesowe. W tym roku podwyższa wyśrubowane już cele skuteczności kontroli skarbowych do 84%. Czy przełoży się to na wzmocnienie restrykcyjnego podejścia urzędników, a w efekcie przyniesie zwiększoną liczbę sporów? Czy wręcz przeciwnie – kontrole zostaną skierowane do przypadków oczywistych naruszeń prawa? Jaki będzie 2018 rok, przynajmniej ten w […]


Współpraca z profesjonalnym doradcą jest biznesowym standardem, podobnie jak wykupienie ubezpieczenia – w obliczu nieprzewidzianych okoliczności biznesowych wsparcie doradcy jest często niezbędne. Nowy Rok – podobnie jak te wcześniejsze lata – przynosi przedsiębiorcom nowe wyzwania. Od Nowego Roku wszyscy przedsiębiorcy będą objęci obowiązkiem przekazywania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). 25 maja zacznie obowiązywać […]


Trybunał Konstytucyjny potwierdził wadliwość podejścia organów podatkowych kwalifikujących część obiektów budowlanych do opodatkowania jako budowle. Podatnicy mają miesiąc by złożyć wniosek o wznowienie postępowania podatkowego od daty publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw. 13 grudnia 2017 r. zapadł korzystny wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 48/15) dotyczący podatku od nieruchomości w sprawie prowadzonej przez EY. […]