Archiwum kategorii: Prawo

Teraz projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji zajmie się Komisja Gospodarki i Rozwoju. Na wtorkowym posiedzeniu Sejmu wszystkie kluby parlamentarne poparły przekazanie projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji do dalszych prac w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Przypominając, w ramach nowego systemu wsparcia, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać zwolnienie z podatku CIT / PIT w związku z […]


Interpretacja ogólna Ministra Finansów rozwiała wątpliwości interpretacyjne związane z kwalifikowaniem wkładów pieniężnych do spółek jako przychód podatkowy. 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych implementująca europejską dyrektywę ATAD. Niestety, prawdopodobnie przez szybkie tempo prac nad projektem i złożoność niektórych regulacji, ustawa rodzi kilka wątpliwości prawnych, m.in. […]


Nowy argument dla organów podatkowych do zaostrzenia polityki w przypadku błędnego rozliczenia takich transakcji. 21 lutego 2018 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w zakresie konsekwencji VAT transakcji łańcuchowych (C‑628/16 Kreuzmayr GmbH). Każdy wyrok TSUE dotyczący tego rodzaju transakcji wywiera znaczący wpływ na od lat niejednolitą praktykę organów podatkowych. Co istotne, wyrok odnosi […]


Ustawa najprawdopodobniej wejdzie w życie w drugim kwartale, przedsiębiorcy będą mieli kolejne pół roku na dostosowanie do zmian. W jakim stopniu wprowadzane zmiany wpłyną na ich działalność? Dotychczasowe rozwiązania W obecnym porządku prawnym konsekwencje  działań korupcyjnych zostały ujęte w ustawie z dnia 28 października 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541) o odpowiedzialności […]


Ustawa, która weszła w życie z początkiem roku, ma być podstawą stworzenia elektronicznego monitoringu gospodarki odpadami i powinna ukrócić patologie. To jednak nie koniec zmian legislacyjnych dotyczących sektora. Wraz z początkiem roku weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest między […]


Bezterminowe zawieszenie działalności gospodarczej, możliwość udzielenia prokury przez system teleinformatyczny CEIDG, czy otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy – to najistotniejsze zmiany, jakie czekają przedsiębiorców w związku z wejściem w życie ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, stanowiącej część Konstytucji Biznesu. Senat rozpoczął właśnie prace […]