Archiwum kategorii: Prawo

W świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FSK 1567/16) operacja pozornego outsourcingu pracowników pozbawia prawa do odliczenia VAT – nie przysługuje ono bowiem w odniesieniu do faktur potwierdzających czynności nieważne lub pozorne. Sąd uznał, że okoliczności rozpoznawanej sprawy prowadzą do wniosku, że jedynym celem zawarcia umowy ze spółką outsourcingową było uzyskanie oszczędności podatkowych.


W tym tygodniu Ministerstwo Finansów przekaże urzędom skarbowym instrukcje dotyczące załatwiania spraw w zakresie przesunięcia środków z rachunku VAT na rachunek bieżący. Ma to zapewnić sprawne wydawanie decyzji w tych sprawach, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców. Jednocześnie resort – przygotowując kampanię informacyjną „Bezpieczna transakcja” – chce przekonać podatników do wdrożenia mechanizmu podzielonej płatności.  Fiskus […]


Określenie czynności programisty, dla których można zastosować 50 proc. koszty uzyskania przychodu, stanowi przedmiot kontrowersji. W świetle niedawnej interpretacji (0115-KDIT2-1.4011.82.2018.2.MK) należy do nich przygotowanie dokumentacji technicznej. Warunków skorzystania z tej preferencji są jednak wyodrębnienie wartości wynagrodzenia pracownika przypadającej na tworzenie dzieła oraz ewidencjonowanie czynności o charakterze twórczym.


Zmiany regulacji dotyczących dystrybucji produktów inwestycyjnych, uregulowanie zasad obrotu lokatami strukturyzowanymi i zasad techniki handlu algorytmicznego – to tylko część zmian wprowadzonych poprzez implementację pakietu MIFID II/MIFIR do polskiego porządku prawnego.