Archiwum kategorii: Prawo

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FSK 1864/16) płatnikowi przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty jedynie wtedy, gdy poniesie uszczerbek wskutek wpłacenia kwoty większej niż należna. Wniosek taki może jednak złożyć dopiero po oddaniu podatnikowi wartości pobranej nienależnie daniny. W przeciwnym razie doszłoby bowiem do sytuacji, w której z wnioskiem o […]


Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1854/16) orzekł, że wyjazd adiunkta na badania naukowe w ramach programu „Mobilność plus” należy do celów podatkowych traktować tak, jak wyjazd służbowy. Nie ma znaczenia, że wyjazd nie jest finansowany ze środków pracodawcy, który jedynie pośredniczy w ich przekazywaniu naukowcowi.


W świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FSK 1567/16) operacja pozornego outsourcingu pracowników pozbawia prawa do odliczenia VAT – nie przysługuje ono bowiem w odniesieniu do faktur potwierdzających czynności nieważne lub pozorne. Sąd uznał, że okoliczności rozpoznawanej sprawy prowadzą do wniosku, że jedynym celem zawarcia umowy ze spółką outsourcingową było uzyskanie oszczędności podatkowych.


W tym tygodniu Ministerstwo Finansów przekaże urzędom skarbowym instrukcje dotyczące załatwiania spraw w zakresie przesunięcia środków z rachunku VAT na rachunek bieżący. Ma to zapewnić sprawne wydawanie decyzji w tych sprawach, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców. Jednocześnie resort – przygotowując kampanię informacyjną „Bezpieczna transakcja” – chce przekonać podatników do wdrożenia mechanizmu podzielonej płatności.  Fiskus […]