Archiwum kategorii: Prawo

8 września 2011 r. rzecznik generalna J. Kokott wydała opinię w sprawie C-17/10 Toshiba Corporation i in., w której odniosła się do kilku bardzo ważnych zagadnień prawa konkurencji Unii Europejskiej. Sprawa toczy się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w ramach pytania prejudycjalnego skierowanego przez sąd czeski. W opinii w tej sprawie, rzecznik po pierwsze stwierdziła, że […]