Archiwum kategorii: Prawo

Od dnia 1 stycznia 2012 r. polski obywatel prowadzący działalność gospodarczą za granicą będzie mógł założyć w Polsce oddział bez potrzeby rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Taką możliwość przewiduje ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378, tzw. „Ustawa deregulacyjna […]


12 listopada 2011 r. wejdzie w życie zasadnicza część ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1280).  Jakie zmiany się szykują? Oprócz możliwości sprzedaży niskoprocentowego piwa na stadionach (za wyjątkiem imprez podwyższonego ryzyka), nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przewiduje […]


Dnia 10 października 2011 roku Prezydent podpisał kolejną ustawę z tzw. pakietu deregulacyjnego, tj. ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (tzw. „Ustawa deregulacyjna bis”). Szeroki zakres wprowadzanych nią zmian obejmuje również prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Ustawa deregulacyjna bis wprowadziła w kodeksie pracy istotną dla pracowników i […]


27 października 2011 r. wchodzą w życie zmienione przepisy Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie m.in. połączeń spółek. Nowe przepisy powinny wpłynąć na uproszczenie i przyspieszenie postępowań połączeniowych z uwagi na liberalizację niektórych z dotychczasowych wymogów. Wprowadzenie zmian podyktowane zostało koniecznością dostosowania polskich przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z 16 września 2009 r. […]


W dniu 16 września 2011 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która zasadniczo zmienia zasady dochodzenia roszczeń cywilnych. Najważniejszą zmianą przyjętą przez Sejm jest zlikwidowanie odrębnej procedury w sprawach gospodarczych. Oznacza to, iż sprawy między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zostaną poddane ogólnym regułom postępowania. Jednocześnie, zmianom ulegają także zasady dochodzenia […]