Archiwum kategorii: Prawo

W dniu 16 września 2011 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która zasadniczo zmienia zasady dochodzenia roszczeń cywilnych. Najważniejszą zmianą przyjętą przez Sejm jest zlikwidowanie odrębnej procedury w sprawach gospodarczych. Oznacza to, iż sprawy między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zostaną poddane ogólnym regułom postępowania. Jednocześnie, zmianom ulegają także zasady dochodzenia […]


8 września 2011 r. rzecznik generalna J. Kokott wydała opinię w sprawie C-17/10 Toshiba Corporation i in., w której odniosła się do kilku bardzo ważnych zagadnień prawa konkurencji Unii Europejskiej. Sprawa toczy się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w ramach pytania prejudycjalnego skierowanego przez sąd czeski. W opinii w tej sprawie, rzecznik po pierwsze stwierdziła, że […]