Archiwum kategorii: Prawo

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FSK 1864/16) płatnikowi przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty jedynie wtedy, gdy poniesie uszczerbek wskutek wpłacenia kwoty większej niż należna. Wniosek taki może jednak złożyć dopiero po oddaniu podatnikowi wartości pobranej nienależnie daniny. W przeciwnym razie doszłoby bowiem do sytuacji, w której z wnioskiem o […]