Archiwum kategorii: Prawo

Decyzja, którą Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożyła pierwszą karę pieniężną w wysokości ponad 940 tys. zł, jest kolejnym istotnym rozstrzygnięciem dotyczącym warunków prywatności, które należy zapewnić, żeby móc wtórnie wykorzystać w celach zarobkowych dane osobowe ze źródeł powszechnie dostępnych. Istotne jest, że kara została nałożona za niedopełnienie obowiązku informacyjnego  (na podstawie art. 14 RODO), […]