Archiwum kategorii: Prawo

Zasada rozstrzygania na korzyść podatnika wątpliwości co do treści przepisów podatkowych nie spełnia w praktyce swojej roli – zauważył Trybunał Konstytucyjny. Stwierdzenie, czy istnieją wątpliwości, które na korzyść podatnika należy rozstrzygnąć musi być możliwe zobiektywizowane, nie zaś uzależnione – jak wynika z obecnej praktyki – od subiektywnego przekonania organu, który stosuje przepisy podatkowe. 13 grudnia […]


Ministerstwo Finansów coraz bardziej przypomina zaawansowane organizacje biznesowe. W tym roku podwyższa wyśrubowane już cele skuteczności kontroli skarbowych do 84%. Czy przełoży się to na wzmocnienie restrykcyjnego podejścia urzędników, a w efekcie przyniesie zwiększoną liczbę sporów? Czy wręcz przeciwnie – kontrole zostaną skierowane do przypadków oczywistych naruszeń prawa? Jaki będzie 2018 rok, przynajmniej ten w […]


Współpraca z profesjonalnym doradcą jest biznesowym standardem, podobnie jak wykupienie ubezpieczenia – w obliczu nieprzewidzianych okoliczności biznesowych wsparcie doradcy jest często niezbędne. Nowy Rok – podobnie jak te wcześniejsze lata – przynosi przedsiębiorcom nowe wyzwania. Od Nowego Roku wszyscy przedsiębiorcy będą objęci obowiązkiem przekazywania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). 25 maja zacznie obowiązywać […]


Trybunał Konstytucyjny potwierdził wadliwość podejścia organów podatkowych kwalifikujących część obiektów budowlanych do opodatkowania jako budowle. Podatnicy mają miesiąc by złożyć wniosek o wznowienie postępowania podatkowego od daty publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw. 13 grudnia 2017 r. zapadł korzystny wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 48/15) dotyczący podatku od nieruchomości w sprawie prowadzonej przez EY. […]


Sejm przyjął ustawę pozwalającą podawanie do publicznej wiadomości danych podatkowych największych firm oraz PGK Sejm przyjął w miniony piątek (24 listopada) ustawę pozwalającą na publikację danych około 2 tys. podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których przychody przekraczają 50 mln EUR oraz podmiotów, które korzystają z rozliczenia w ramach podatkowych grup kapitałowych (PGK). Ustawa przewiduje […]


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakwestionował polskie przepisy uniemożliwiające przenoszenie siedziby spółki za granicę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w wyroku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie o sygnaturze C-106/16 orzekł, że istniejący na gruncie prawa polskiego bezwzględny obowiązek przeprowadzenia procedury likwidacji spółki w celu przeniesienia jej siedziby za granicę jest sprzeczny z unijną […]