Archiwum kategorii: Prawo

W lutym do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeksu pracy oraz innych ustaw. Proponowane zmiany zakładają – obok postulowanego ujednolicenia standardu identyfikacji płatnika składek poprzez wprowadzenie indywidualnych rachunków składkowych dla każdego płatnika – również nadanie ZUS daleko posuniętych uprawnień w zakresie ustalenia osoby płatnika składek. Przeciwdziałanie outsourcingowi pracowników Rząd poprzez proponowaną […]


12 lipca tego roku wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Polska dołączy tym samym do szeregu krajów UE, które posiadają specyficzne regulacje dotyczące tego sektora, pomimo braku jednolitego unijnego prawa. Celem ustawy jest wyeliminowanie stosowania nieuczciwych praktyk handlowych z łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych. […]


Wbrew swojej nazwie „Konstytucja Biznesu” nie będzie jednym dokumentem.  Stworzy ją pakiet ustaw i aktów wykonawczych adresowanych do przedsiębiorców.  Najważniejszą ustawą tego pakietu jest, mająca zastąpić obecną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa – Prawo Przedsiębiorców, którą 14 lutego br. Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji publicznej. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu przepisy nowego Prawa Przedsiębiorców […]


Nowelizacja ustawy o grach hazardowych wprowadza dużą ilość zmian częściowo liberalizujących prowadzenie gier hazardowych. Celem nowych przepisów jest zwiększenie poziomu kontroli państwa nad rynkiem gier hazardowych, ochrony graczy korzystających z usług hazardowych online oraz powiększenie kontroli nad wpływami podatkowymi z legalnego hazardu. Dotychczas obowiązująca ustawa została wprowadzona po wybuchu w 2009 r. „afery hazardowej” i […]


Banki prowadzące działalność powierniczą doczekały się regulacji rozwiewającej wątpliwości co do ewidencjonowania derywatów giełdowych. Między innymi tej kwestii dotyczy bowiem uchwalona 10 lutego 2017 roku przez Sejm RP nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „ustawa o obrocie” lub „ustawa”). Nowelizacja określa wprost, że rachunkiem derywatów będzie rachunek, na […]


W ostatnich dniach rząd opublikował projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, wyłączającej możliwość wydawania akcji spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej w formie materialnej (dokumentu). Zgodnie z projektem wszystkie akcje takich spółek będą musiały być zdematerializowane (czyli istnieć w formie zapisu elektronicznego), nawet gdyby nie były one przewidziane do obrotu zorganizowanego (np. na giełdzie). Oprócz akcji obowiązkowi […]