Archiwum kategorii: Prawo

Ustawa, która weszła w życie z początkiem roku, ma być podstawą stworzenia elektronicznego monitoringu gospodarki odpadami i powinna ukrócić patologie. To jednak nie koniec zmian legislacyjnych dotyczących sektora. Wraz z początkiem roku weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest między […]


Bezterminowe zawieszenie działalności gospodarczej, możliwość udzielenia prokury przez system teleinformatyczny CEIDG, czy otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy – to najistotniejsze zmiany, jakie czekają przedsiębiorców w związku z wejściem w życie ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, stanowiącej część Konstytucji Biznesu. Senat rozpoczął właśnie prace […]


Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że dywidenda nie może być równolegle odliczana od opodatkowania w Polsce i stanowić koszt uzyskania przychodu w innym kraju. Na początku 2015 r. weszła w życie tzw. klauzula antyhybrydowa. Klauzula przewiduje, że zwolnienia z CIT, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT nie stosuje się do dywidend […]


Podatnik powinien wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów część kosztów nabycia licencji do wzorów przemysłowych potrącanych w drodze odpisów amortyzacyjnych – uznał Dyrektor KIS. W świetle niedawnej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-2.4010.448.2017.1.AW) odpisy amortyzacyjne z tytułu nabycia licencji do wzorów przemysłowych – uwzględniane jako koszty uzyskania przychodów – podlegają ograniczeniom przewidzianym w znowelizowanych przepisach […]


Zasada rozstrzygania na korzyść podatnika wątpliwości co do treści przepisów podatkowych nie spełnia w praktyce swojej roli – zauważył Trybunał Konstytucyjny. Stwierdzenie, czy istnieją wątpliwości, które na korzyść podatnika należy rozstrzygnąć musi być możliwe zobiektywizowane, nie zaś uzależnione – jak wynika z obecnej praktyki – od subiektywnego przekonania organu, który stosuje przepisy podatkowe. 13 grudnia […]


Ministerstwo Finansów coraz bardziej przypomina zaawansowane organizacje biznesowe. W tym roku podwyższa wyśrubowane już cele skuteczności kontroli skarbowych do 84%. Czy przełoży się to na wzmocnienie restrykcyjnego podejścia urzędników, a w efekcie przyniesie zwiększoną liczbę sporów? Czy wręcz przeciwnie – kontrole zostaną skierowane do przypadków oczywistych naruszeń prawa? Jaki będzie 2018 rok, przynajmniej ten w […]