Archiwum kategorii: Prawo

Znajdujący się obecnie na etapie opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej zakłada przełomowe zmiany w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Projekt wprowadza obowiązkową dematerializację akcji zarówno publicznych, jak i niepublicznych spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Dla spółek posiadających akcje w formie dokumentu papierowego […]


Egzekwowanie nowych obowiązków o ochronie danych osobowych mają ułatwić wprowadzone sankcje. Czy kary obejmą również samorządy? Wejście w życie przepisów RODO, czyli unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych może być poważnym problemem dla jednostek samorządu terytorialnego. Powodów jest kilka: czasu na dostosowanie się do nowych wymagań nie jest dużo, a dodatkowo projekt polskiej ustawy wydaje […]


Jednym ze sposobów przyciągania dobrych menedżerów do spółki jest coraz częściej oferowanie im specjalnych pozapłacowych programów motywacyjnych (ang. incentive plans). Programy takie przybierają różną postać, mogą polegać również na oferowaniu menedżerom nabycia pakietów akcji spółki za okazyjną i nierynkową cenę. Taka praktyka może jednak naruszać art. 345 Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie jednak polską specyfiką jest […]


W czerwcu 2017 r. do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu ułatwienie pracownikom realizacji ich uprawnień pracowniczych. Rozwiązania zaproponowane w projekcie wzmocnią ochronę pracowników, bez nakładania dodatkowych obowiązków lub kosztów na pracodawców. Projekt skupia się przede wszystkim na dookreśleniu lub zmianie przepisów związanych […]


28 kwietnia 2017 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (Prezes (UZP) i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wystosowali wspólny komunikat dotyczący weryfikacji zatrudniania przez wykonawców pracowników na umowę o pracę w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych. Art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych (obowiązującego od lipca 2016 r.) nałożył na zamawiających obowiązek określenia w […]


23 marca 2017 r. Komisja Europejska opublikowała plan działań w sprawie detalicznych usług finansowych („Consumer financial services action plan”), którego głównym celem ma być zwiększenie zaufania konsumentów do usług finansowych i wzmocnienie ich pozycji na rynku, a także ograniczenie przeszkód prawnych i regulacyjnych mających wpływ na działalność przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe transgranicznie. Środkiem służącym realizacji […]