Podatki: Prasa

Zawiadomienie urzędu skarbowego przez odbiorcę płatności o wartości powyżej 15 tys. zł, która w 2020 r. trafi na rachunek niezgłoszony na tzw. białą listę VAT, nie będzie skuteczne w stosunku do jego kontrahenta. Pomimo zawiadomienia, jego kontrahent poniesie sankcje podatkowe, chyba że osobiście zawiadomi o transakcji swój urząd skarbowy. Wynika z odpowiedzi MF na pytanie […]