Podatki: Prasa

Gdy spółka traci w ciągu roku prawo do preferencyjnej stawki podatku, od tego momentu płaci wyższe zaliczki. Dyrektor KIS potwierdził w interpretacji o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.549. 2019.2.ŚS, że spółka nie musi płacić odsetek za zwłokę od wcześniejszych zaliczek liczonych na preferencyjnych zasadach, bowiem zaliczki te były ustalone w prawidłowej wysokości.


 

Darowiznę na działalność pożytku publicznego możne odliczyć również podatnik CIT. Spółka ma zatem szansę na obniżenie podstawy opodatkowania dochodu poprzez odliczenie wartości faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 10 proc. dochodu osiągniętego przez podatnika.


Kończy się powoli okres przejściowy dotyczący obowiązku rejestracji podmiotów pośredniczących (sprzedawców) i podmiotów zużywających (nabywców) paliwa opałowe. Od 1 kwietnia 2020 roku, aby sprzedać lub kupić paliwa do celów grzewczych, konieczne będzie złożenie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego na formularzu AKC-RU.


Dyrektor Izby Skarbowej nie odpowie na pytania dotyczące oceny wiedzy o kontrahentach. Podatnik nie otrzyma interpretacji, która oceniłaby, czy przyjęte przez niego metody weryfikacji kontrahentów dają gwarancję należytej staranności. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku o sygn. akt I FSK 1356/17.


 

Konieczność nagłego wyjazdu w związku z prowadzoną działalnością  wyklucza karę dla uczestników postępowania, którzy nie stawili się na wezwanie fiskusa. Jak zauważa NSA w wyroku o sygn. akt II FSK 768/18 nie ma znaczenia, kto poinformował o zdarzeniu – sam wezwany, jego pełnomocnik czy inna osoba.


 

Przedsiębiorcy, którzy chcą przejąć inne spółki np. w celu powiększenia swojej działalności gospodarczej, nie mogą kosztów z tym związanych odliczać od przychodów z innych źródeł niż zyski kapitałowe. Potwierdza to najnowszy wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 1500/19.