Podatki: Prasa

Z najnowszego wyroku NSA wynika, że w celu ustalenia czy usługa szkoleniowa świadczona przez podmiot prywatny korzysta ze zwolnienia z VAT fiskus powinien badać, czy cele prywatnych spółek świadczących usługi szkoleniowe są podobne do celów polskich podmiotów prawa publicznego, którym powierzono zadania edukacyjne (sygn. akt I FSK 723/17). Taki obowiązek wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości […]


W przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce SPV, kosztem podatkowym będą wydatki, które ponieśli podatnicy na nabycie lub objęcie udziałów spółki z o.o. (koszty historyczne) – potwierdził NSA w wyrokach sygn. akt II FSK 1104-08/17, II FSK 1145-48/17, II FSK 1175/17. Wątpliwości pojawiły się po dodaniu w 2015 r. do ustawy o PIT art. 23 […]


Podatnicy VAT nie mogą oczekiwać, że to sądy będą decydowały o kwestii podobieństwa towarów – tak wynika z wyroku NSA (sygn. akt I FSK 599/17). W spornej sprawie, która dotyczyła ustalenia stawki VAT dla jogurtów, serków i deserów mlecznych sąd wskazał nie ma możliwości oceny, czy są to produkty podobne. Inaczej byłoby gdyby to podatnik […]


Redakcja DGP dotarła do postanowienia prokuratora, który zażądał od doradcy podatkowego ujawnienia wszelkich informacji dotyczących księgowości klienta, w tym zwłaszcza związanych z nadwyżką VAT. Z odpowiedzi biura prasowego Prokuratury Krajowej wynika, że prokurator powinien skierować do sądu wniosek o zwolnienie doradcy podatkowego z tajemnicy zawodowej. Eksperci nie mają wątpliwości, że zwolnienie z tajemnicy zawodowej doradcy […]


Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Nowela wynika z konieczności dostosowania polskich regulacji do prawa UE i przewiduje Po wejściu w życie zmian upoważnieni urzędnicy państw członkowskich będą mogli uczestniczyć w postepowaniu w sprawie udzielenia informacji podatkowych w innym […]


Projekt ustawy wprowadzający uproszczone porozumienia cenowe (APA) przewiduje, że będą one wydawane w terminie trzech miesięcy i będą kosztować 20 tys. zł. (cena za standardowe APA to 200 tys. zł). Zmiany mają wejść w życie w lipcu. To duże ułatwienia dla podatników, którzy chcą rozliczać bez limitu w kosztach podatkowych wydatki na zakup usługi niematerialnej […]