Podatki: Prasa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie, czy polski organ podatkowy może żądać odsetek, gdy przedsiębiorca z winy dostawcy wykaże VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu usług dopiero po trzech miesiącach (sygn. akt I SA/Gl 495/19). Wątpliwości w tym zakresie pojawił się w 2017 r. po nowelizacji przepisów ustawy o VAT, […]


Pracodawca, który wybuduje przyzakładową placówkę dla dzieci pracowników nie odliczy VAT przy takich wydatkach – potwierdził NSA w wyroku o sygn. akt I FSK 1013/17. Zdaniem sądu wydatki te służą przede wszystkim socjalnym potrzebom pracowników, a te są poza opodatkowaniem VAT. Dodatkowo, zwiększenie atrakcyjności firmy jako pracodawcy, czy też zwiększenie efektywności pracowników to zbyt daleki […]


Do połowy grudnia podatnicy mogą spodziewać się objaśnień w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z podatku u przedsiębiorców realizujących inwestycje na podstawie decyzji o wsparciu – zapowiada MF. Mają one pomóc zrozumieć treść interpretacji ogólnej wydanej 25 października 2019 r. (sygn. DD5.8201.10.2019), która dotyczyła tego, jak ustalić dochód zwolniony z PIT i CIT, uzyskany z […]


Dyrektor KIS w interpretacji nr 0111-KDIB2-1.4010.387.2019.1.AR stanął na stanowisku, że opóźnienie w realizacji usługi to również wada wykonania, w efekcie podatnik nie może rozliczyć w kosztach podatkowych zapłaconej kary umownej. Powołując się na wyrok WSA w Warszawie o sygn. akt III SA/Wa 2631/15, wskazał, że wadliwa usługa to taka, która została wykonana w sposób niepełny.


Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że podatnik, który wystawił fakturę z podatkiem VAT nie uzyskuje z tego tytułu przychodu na gruncie ustawy o PIT (sygn. akt II FSK 3655/17). Sąd podkreślił, że przychodem podatkowym jest tylko takie przysporzenie, które ma charakter definitywny. Dlatego jeśli kwoty VAT zostały w budżecie, to nie można uznać, że stanowiły one […]


Do wynagrodzenia za usługę merchandisingu (polegającej m.in. na obsłudze i wsparciu w zakresie zapotrzebowania na dostawy towarów we wszystkich sklepach spółki, doborze dostawców zewnętrznych) stosuje się limit wynikający z art. 15e ustawy o CIT – tak wynika z wyroku WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 306/19). Sąd zgodził się z fiskusem, że koszty związane […]