Podatki: Prasa

Uchwaloną w sierpniu ustawą, wprowadzającą zwolnienie z PIT dochodów marynarzy zajmie się teraz Senat. Jak wskazują eksperci, z nowej regulacji skorzystają tylko nieliczni marynarze. Zwolnienie będzie obejmowało tylko dochody uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres co najmniej 183 dni w roku podatkowym, w żegludze międzynarodowej na statkach […]


Ministerstwo Finansów opracowało i skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Projektowane przepisy przewidują możliwość stosowania kas fiskalnych mających postać oprogramowania, czyli takich, które będą mogły być instalowane np. na smartfonach, czy tabletach. Mają one stanowić alternatywę dla obecnie użytkowanych kas w postaci sprzętowej. Konsultacje potrwają do 28 sierpnia 2019 r.


Zgodnie z postanowieniami ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495) podatnik, który importuje towar będzie mógł rozliczyć podatek VAT do 25. dnia następnego miesiąca pod warunkiem dokonania zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 r.


Zdaniem NSA wartość noclegu opłacanego przez zlecającego powinna zostać dopisana do wynagrodzenia związanego z umową zlecenia (sygn. akt II FSK 2724/17 oraz II FSK 2904/17). Sąd wskazał, że wartość zakwaterowania zleceniobiorcy to przychód, który mieści się w jego wynagrodzeniu.


Podatnik nie może uznać za koszty uzyskania przychodów w 2019 r. wartości straty osiągniętej w 2018 r. z transakcji kryptowalutowych. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji nr 0113-KDIPT2-3.4011.312.2019.1.SJ. Wskazał, że będą one stanowiły koszty uzyskania przychodów związane ze zbyciem wirtualnych walut.


Dyrektor KIS wskazał, że w wysokości wynagrodzenia otrzymanego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc wypłaty odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, powyżej którego kwota odszkodowania podlega opodatkowaniu 70 proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym, nie należy uwzględniać wypłaconego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (interpretacja nr 0115-KDIT2-2.4011.237.2019.1.ENB). Zdaniem organu ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie stanowi świadczenia wypłacanego w zamian […]