Podatki: Prasa

Na pracodawców, którzy zawarli już umowy o prowadzenie PPK nie zostaną nałożone kary za zbieranie adresów mailowych i numerów telefonów pracowników – tak wynika z najnowszego stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Problem powstał po tym, jak UODO opublikował w październiku wyjaśnienia, z których wynikało, że na zbieranie tych danych potrzebna jest pisemna zgoda każdego […]


„Systemy celno-skarbowe nie wykorzystują do podpisywania komunikatów IE599, potwierdzających wywóz towaru poza terytorium wspólnoty, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wykorzystują natomiast zaawansowany podpis elektroniczny wygenerowany na bazie niekwalifikowanego certyfikatu wydanego przez Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansów (PKI)” – potwierdza MF w odpowiedzi na pytanie Prawo.pl. Taki podpis to obok kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego oraz podpisu osobistego, czwarty […]


Ministerstwo Finansów planuje nowelizację przepisów o podatku u źródła. „Prowadzone obecnie prace mogą przyczynić się do znowelizowania przepisów oraz właściwych rozporządzeń, a w konsekwencji wpłynąć na kształt finalnej wersji objaśnień podatkowych” – przyznał resort w odpowiedzi na pytania DGP. Obecnie przepisy, które miały wejść w życie od 2019 r., są częściowo zawieszone do końca tego […]


Z wyroku WSA w Warszawie wynika, że wpłaty na rzecz miasta w związku z budową drogi pod inwestycję nie można zaliczyć do kosztów podatkowych, jeśli inwestycję realizuje inny podmiot (sygn. akt III SA/Wa 576/19). Poniesiony wydatek nie miał bowiem związku z przychodem, bo podatnik poniósł wydatek za inny podmiot gospodarczy – nabywcę nieruchomości.


Dyrektor KIS potwierdził, że wynagrodzenie wypłacone do dnia 26. urodzin włącznie objęte jest zerowym PIT. Jeśli jednak termin wypłaty pensji przypada już po tym dniu, to wówczas trzeba potrącić pracownikowi zaliczkę na podatek (interpretacja nr 0115-KDIT2-2.4011.371.2019.1.ENB). Dyrektor KIS wyjaśnił także jak rozliczyć PIT, gdy ustalony u pracodawcy dzień wypłaty wynagrodzeń jest dniem wolnym od pracy, […]


Firmy leasingowe nie mają pewności, czy leasing operacyjny jest schematem podatkowym, czy też ‒ tak jak leasing finansowy ‒ nim nie jest. Dla bezpieczeństwa niektóre zgłaszają zawarte umowy jako schematy podatkowe i otrzymują NSP, czyli numer schematu podatkowego z zastrzeżeniem, że nadanie tego numeru wcale nie przesądza o tym, że faktycznie jest to schemat podatkowy. […]