Podatki: Prasa

Wpłaty pracodawców na PPK są dla pracownika przychodem ze stosunku pracy. W sytuacji jednak, kiedy delegowanego pracownika rozlicza zagraniczny zakład podatkowy, polski pracodawca nie ma obowiązku obliczania, pobierania i wpłacania w Polsce zaliczek na PIT – potwierdził Dyrektor KIS w interpretacji nr 0112-KDIL3-3.4011.382.2019.1.AM.


Rada unijnych ministrów finansów (ECOFIN) zgodziła się na zmiany w dyrektywie VAT, jak i unijnym rozporządzeniu 904/2010. Po zmianach pełen nadzór nad handlem online będzie prowadziła Bruksela. W tym celu ma powstać w 2024 r. centralny elektroniczny system informacji o płatnościach – unijny odpowiednik polskiego STIR. Rok później mają wzrosnąć roczne limity sprzedaży, od których […]


Zgodnie z jednym z najnowszych wyroków NSA przychody z umowy dzierżawy prawa majątkowego mogą być w PIT zaliczone do tego samego źródła co najem (sygn. akt II FSK 3715/17). Tym samym nie zgodził się z fiskusem oraz z WSA, zdaniem których w takim przypadku podatnik nie ma prawa do opodatkowania zysków z dzierżawy logotypu 8,5-proc. […]


Banki pobierają opłaty za generowanie wyciągów bankowych w formacie jednolitego pliku kontrolnego. Resort finansów zna problem. W odpowiedzi na pytanie DGP biuro prasowe MF wyjaśniło, że jeżeli bank zażąda opłat za wydanie JPK_WB, to podatnik – w drodze wyjątku – będzie mógł przekazać fiskusowi swoje wyciągi w jakiekolwiek innej formie (np. w formacie PDF na […]


Podatnicy, którym organ podatkowy odmówił prawa do odliczenia VAT na podstawie dowodów zebranych w sprawie np. ich kontrahenta, mogą składać wnioski o wznowienie postępowania. Podstawę do tego daje wyrok TSUE dotyczący węgierskiej spółki (sygn. C-189/18), opublikowany 16 października 2019 r. Zgodnie bowiem z Ordynacją podatkową postępowanie wznawia się, jeżeli orzeczenie Trybunału ma wpływ na treść […]


Dyrektor KIS potwierdził, że przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach podatkowych odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości, nawet jeśli będzie używał auta także do celów prywatnych (interpretacja nr 0115-KDIT2-3.4011.380. 2019.2.AD). W efekcie podatnik nie musi ustalać proporcji, w jakiej samochód jest wykorzystywany do celów służbowych i do prywatnych.