Podatki: Prasa

Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Nowe przepisy przewidują m.in.: możliwość rozpoczęcia postępowania w sprawie APA przez podmiot zagraniczny planujący realizację w Polsce inwestycji oraz możliwość zawarcia umowy o współdziałanie między podatnikiem a Szefem KAS.


Podatnicy mają kłopot z ustalaniem dodatkowego zobowiązania w sytuacji odliczenia VAT przedwcześnie. To dosyć częsty błąd popełniany w rozliczeniach. Organy podatkowe próbują wyciągać konsekwencje w stosunku do firm, które odliczyły VAT w błędnym okresie rozliczeniowym. Zdaniem ekspertów to działanie niezgodne z prawem. Dodatkowo sądy nie orzekają w tej kwestii jednolicie, niektóre wyroki potwierdzają słuszność sankcji, […]


Dyrektor KIS zgodził się na zaliczenie wydatków na owoce i soki do kosztów podatkowych (interpretacja nr 0115-KDIT2-3.4011.251.2019.2.AWO). Organ podatkowy przyznał rację podatnikowi, który podnosił, że owoce i soki poprawiają zdrowie, kondycję fizyczną i samopoczucie zatrudnionych osób, co bezpośrednio wpływa na ich wydajność oraz atmosferę w pracy.


Od sierpnia obowiązują przepisy zwalniające dochody osób do ukończenia 26. roku życia z podatku PIT. Pracownicy aby skorzystać z nowej preferencji podatkowej powinni złożyć pracodawcy w tym przedmiocie stosowne oświadczenie. Jeśli pracownik złoży wniosek, będzie zwolniony z PIT, a pracodawca nie będzie mógł przekazywać części jego zaliczki na podatek na konto ZFRON.


Z danych przekazanych przez MF w odpowiedzi na pytanie DGP, wynika że z 206 tys. podatników CIT, którzy wykazali podatek należny, aż 71 proc., tj. 146 tys., skorzystało z preferencyjnej stawki w 2018 r. Łącznie podatników CIT było w tym czasie 507 tys., tj. o 2 tys. mniej niż rok wcześniej.


 

Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach przekazanych redakcji „Rzeczpospolita”, wskazuje że nie powinno być kłopotów z nowym systemem deklaracji VAT, połączonym z plikami JPK_VAT. Resort zapewnia, że wszystkie wątpliwości zostaną przeanalizowane w toku konsultacji publicznych.