Podatki: Prasa

Naczelny Sąd Administracyjny wydał pierwszy wyrok w sprawie odmowy wydania opinii zabezpieczającej. Wynika z niego, że jeśli fiskus odmawia jej podatnikowi, musi wykazać, że czynności zostały dokonane przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. Powinien więc dokonać analizy celów ekonomicznych i gospodarczych skarżących (sygn. akt II FSK 3242/18).


Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień dotyczący stosowania przepisów wprowadzających ulgę IP Box. Do 10 maja 2019 r. podmioty zainteresowane mogą zgłaszać do niego swoje uwagi. Z projektu wynika m.in., że aby skorzystać z nowej ulgi wystarczy być współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z IP na podstawie umowy licencyjnej. Resort potwierdził też, że można […]


W wydanej interpretacji ogólnej z 15 kwietnia 2019 r. MF potwierdziło, że od 1 stycznia 2019 r. komornik nie jest podatnikiem VAT (interpretacja nr PT9.8101.1.2019). Wprowadzone z początkiem roku zmiany w zasadach prowadzenia działalności przez komorników sądowych powodują bowiem, że nie wykonują oni samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Relacje komornika z sądem […]


 

Jak podaje DGP mimo, że w 2018 r. spadła liczba kontroli przeprowadzanych przez ZUS, to jednak wpływy finansowe Zakładu z takich kontroli zwiększyły się o 45,5 mln zł. Do 2018 r. przeprowadzano ok. 80 tys. kontroli rocznie, a po 2018 r. ich liczba spadła do ok. 60 tys. Jak potwierdza ZUS to efekt zmian przepisów, […]


 

Dyrektor warszawskiej Izby Administracji Skarbowej w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli  (kontrola dotyczyła skuteczności ściągania CIT między 2014 r. a połową 2018 r.) wskazał, że istotnym elementem walki z przestępstwami podatkowymi jest deportacja cudzoziemców, którzy oszukują polski budżet. Takich osób jest obecnie 400 (dane z wykazu osób niepożądanych w Polsce, który funkcjonuje na […]


Obowiązek naniesienia znaków akcyzy ciąży w pierwszej kolejności na właścicielu wyrobu. Oznacza to, że butelki z alkoholem powinien oznaczać banderolą importer napojów alkoholowych, a nie firma prowadząca usługowo skład podatkowy. Tak wynika z interpretacji dyrektora KIS nr 0111-KDIB3-3.4013.5.2019.1.JS.