Podatki: Prasa

Spółki z grupy kapitałowej, udzielające sobie wzajemnie poręczeń, uzyskują przysporzenie – nie muszą bowiem ponosić takich kosztów jak w sytuacji, gdy poręczycielem jest podmiot zewnętrzny. W takim przypadku nie zachodzi ekwiwalentność świadczeń. Tak wynika z wyroków NSA o sygn. akt II FSK 1773/17 oraz II FSK 1774/17.


Wiceminister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 31201 wskazał, że co prawda, że MF nie ma planów wzmożonej kontroli jednoosobowych działalności gospodarczych, jednak przyjęta przez rząd i przesłana do Komisji Europejskiej Aktualizacja Programu Konwergencji przewiduje uszczelnienie kwalifikacji przychodów do źródła pozarolniczej działalności gospodarczej. Działania w tej sprawie mają być konsultowane z Radą Dialogu Społecznego.


Z początkiem sierpnia ma wejść w życie nowe zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia, które obejmie przychody do kwoty 85.528 zł rocznie. Do końca 2019 r. firmy nadal będą potrącać zaliczki na PIT, chyba że podwładny złoży oświadczenie, że chce skorzystać z nowego zwolnienia. Sytuacja zmieni się wraz z początkiem 2020 r. […]


 

W ocenie NSA nie ma podstaw do przywrócenia terminu na odwołanie od decyzji organu skarbowego, jeśli pełnomocnik, nie złożył go w terminie, bo nie dostrzegł przesyłki wysłanej za pomocą systemu e-PUAP. Jak wskazał sąd nie jest to niezawiniona omyłka, tylko ewidentny błąd pełnomocnika (sygn. akt II FSK 1920/17).


Spadkobierca przejmuje sposób opodatkowania zmarłego przedsiębiorcy, nie musi więc składać do urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze opodatkowania według stawki liniowej – tak wynika z wyroku WSA w Krakowie (I SA/Kr 339/19). Sąd nie zgodził się z fiskusem, który twierdził, że oświadczenie o wyborze stawki liniowej należało złożyć w dniu uzyskania pierwszego przychodu.


Na potrzeby stosowania 50 proc. kosztów autorskich wysokość honorarium może być ustalona na podstawie m.in. szczegółowych rejestrów czasu pracy twórczej – potwierdziły ostatnio sądy administracyjne w Gliwicach oraz w Białymstoku. – Oba wyroki wpisują się w utrwalającą się linię orzeczniczą dotyczącą ustalania honorarium autorskiego – mówi Filip Kotarski, menedżer w EY. Wciąż jednak MF nie […]