Podatki: Prasa

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał ważny dla branży ubezpieczeniowej wyrok dotyczący split payment. Sąd orzekł, że spłata regresu ubezpieczeniowego przez dłużnika na rzecz ubezpieczyciela z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności nie oznacza, że ten będzie odpowiadał solidarnie za niewykonanie zobowiązania podatkowego. W takim przypadku nie dochodzi bowiem do cesji (sygn. akt III SA/Wa 2519/18).


Z wyroku WSA w Warszawie wynika, że były pracownik, któremu wypłacono odprawę na podstawie porozumienia zbiorowego w ramach programu dobrowolnych odejść, powinien zapłacić od niego PIT. Sąd orzekł, że odprawa jest odszkodowaniem, ale wyłączonym ze zwolnienia z PIT (sygn. akt III SA/Wa 501/19).


Niektóre państwa członkowskie UE (jak np. Włochy, Hiszpania, czy Austria) – mimo ciągłego braku porozumienia na szczeblu unijnym – wprowadzają tzw. podatek cyfrowy, który ma być pobierany od działalności w internecie dużych światowych firm. Państwa te jednak chcą, aby podatek cyfrowy miał charakter podatku obrotowego. Zdaniem ekspertów będzie to jednak prowadzić do nierównomiernego obciążenia firm. […]


 

Minister finansów przedstawiła szczegóły zmian w przepisach podatkowych. Zapowiada m.in. 17-proc. stawkę podatku PIT przy dochodach do 42 764 zł rocznie oraz zwolnienie z PIT dla osób w wieku do 26 lat. Podwyższone też mają zostać pracownicze koszty uzyskania przychodów. Według Marka Jarockiego partnera w EY, wśród zapowiadanych zmian bardzo potrzebna wydaje się waloryzacja pracowniczych […]


 

Premier Mateusz Morawiecki potwierdził przekazanie 100 proc. środków OFE na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Dopiero po wyraźnej deklaracji ubezpieczonego fundusze zostaną przeniesione na jego subkonto w ZUS. Jeśli jednak zdecyduje o zatrzymaniu oszczędności w IKE, będzie musiał zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 15 proc., płatny w dwóch równych ratach: w 2020 r. i w 2021 […]


System Twój e-PIT zawierał błąd rozliczaniu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich. W formularzu PIT-37 podatnicy muszą w poz. 55 wpisać kwotę przychodów z tytułu praw autorskich, a w poz. 56 podać kwotę, do której mają zastosowanie 50-proc. koszty. System gubił się i w rozliczeniu dodawał obie kwoty przychodów z tytułu praw […]