Podatki: Prasa

W poniedziałek, 13 lipca 2020 r., upływa termin zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 roku. Podmioty wpisane do KRS później, do CRBR muszą zgłaszać się nie później niż ciągu siedmiu dni od dnia wpisu do KRS.


Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że przedsiębiorca, który naliczał osobom fizycznym zbyt wysoki VAT, nie odzyska nadwyżki, skoro anonimowi klienci nie potwierdzą tej korekty. Fiskus w sprawie argumentował, że skoro w tym przypadku nie chodzi o oczywistą pomyłkę, zwrot towarów ani reklamację usługi, a spółka nie ma szans na to, by uzyskać potwierdzenie korekty obrotu przez klienta, […]


Gminie przysługuje tylko częściowe odliczenie VAT od wydatków mieszanych, związanych z remontem świetlicy i budynku urzędu gminy – orzekł NSA. Wyrok ten rozstrzygał kwestie, czy przed 2016 r., gdy nie było jeszcze przepisów o prewspółczynniku VAT, można było odliczyć cały podatek naliczony (wyrok NSA z 25 czerwca 2020 r., sygn. akt I FSK 1236/16).


Gminy od lat walczyły z fiskusem, by ich jednostki i zakłady mogły stosować inną metodę obliczania prewspółczynnika VAT niż wynikającą z rozporządzenia ministra finansów. Po raz pierwszy dyrektor KIS, nie będąc związany wyrokiem, potwierdził prawidłowość zaproponowanego przez gminę sposobu określenia prewspółczynnika w interpretacji  z 29 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.139.2020.3.MP.


Autor artykułu omawia kwestie rozliczeń związanych z kosztami uzyskania przychodów, gdy pracodawcy wprowadzają nowe składniki do wynagrodzeń i nagrody lub premie dla pracowników. Przytacza m.in. najnowszą interpretację dyrektora KIS nr 0111-KDIB1-3.4010.158.2020.5.PC według której ważny okazuje się m.in. moment otrzymania nagrody, a nie samo przekazanie wirtualnych punktów.