Podatki: Prasa

 

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) ruszył w 2018 r., jego głównym zadaniem jest całodobowy monitoring rachunków bankowych. Z danych MF przekazanych PB, wynika że dotychczas system zmonitorował 13,3 mln kont bankowych. Do grupy wysokiego ryzyka zakwalifikowano 14,6 tys. podmiotów. Po analizie danych Szef KAS zablokował na 72 godziny 291 rachunków bankowych (należących do 77 podmiotów) […]


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych. Regulacja wprowadza m.in. nową procedurę rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników w UE, zgodnie z dyrektywą (DRM). W projekcie znajdują się również przepisy o tzw. uprzednich porozumieniach cenowych (APA) oraz możliwości dobrowolnej współpracy KAS z podatnikami. […]


Maksymalna wysokość kary porządkowej w 2020 r. zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie i wyniesie 2800 zł. Co oznacza, że organy podatkowe w przyszłym roku będą mogły nakładać na podatników kary porządkowe nie wyższe niż 2800 zł.


Osoba pełniąca funkcję członka zarządu ponosi odpowiedzialność za należności z tytułu wystawienia pustych faktur, które powstały z mocy prawa za jej kadencji, pomimo tego, że nie miała żadnego wpływu na zarządzanie spółką. Tak uznał NSA w wyroku o sygn. akt II FSK 3011/17.


Od września zacznie obowiązywać zmiana uszczelniająca system VAT, rozszerzająca katalog podmiotów, do których nie będzie miało zastosowanie zwolnienie podmiotowe w VAT. Z odpowiedzi MF jaką otrzymała DGP, wynika że zwolnienia nie będzie można stosować nie tylko do podmiotów handlujących komputerami czy urządzeniami elektronicznymi wyłącznie na odległość, ale również tych, którzy co do zasady prowadzą sprzedaż […]