Podatki: Prasa

Podmioty powiązane, które dokonały transakcji o wartości powyżej 100 tys. euro, dokumentację podatkową sporządzają zawsze, bez względu na to, jaki posiadają kapitał zakładowy oraz czego transakcja dotyczy – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie redakcji. Jeżeli natomiast wartość transakcji jest wyższa niż 50 tys. euro, ale niższa lub równa 100 tys. euro i transakcja […]


Producenci energii elektrycznej mogą się domagać nadpłaty akcyzy zapłaconej od strat przesyłowych, ale tylko jeśli udowodnią własną ekonomiczną szkodę. Tak wynika z uchwały całego składu izby gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego (I GPS 1/11). Rozstrzygnięcie sądu podważa wcześniejszą uchwałę NSA w składzie siedmiu sędziów, która była korzystna dla producentów energii. Elektrownie muszą udowodnić szkodę Przemysław Molik […]


Osoba, za którą spłaca kredyt były małżonek, nie będzie z tego tytułu obciążona ani podatkiem od spadków i darowizn, ani podatkiem dochodowym. Potwierdzają to interpretacje MF. – Wspólnym punktem odniesienia dla analizy tej sytuacji jest instytucja odpowiedzialności solidarnej, która ma zastosowanie m.in. do umów kredytowych – wyjaśnia Tomasz Wagner z Ernst & Young. Zapłata długu […]


Dzień wolności podatkowej przypada w tym roku 24 czerwca – ogłosiło Centrum im. Adama Smitha. Rok temu na utrzymanie państwa pracowaliśmy do 23 czerwca, w 2008 i 2009 r. do 14 czerwca, a w 2007 r. do 16 czerwca. Wyliczenia CAS różnią się od obliczeń Institut Economique Molinari z Paryża. Według ich badań, już od […]


Fiskus nie pozwala zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kwoty wypłaconej na podstawie ugody zawieranej przez przedsiębiorcę. Dla urzędów nie są przekonujące argumenty, że zawarcie ugody ograniczy koszty, jakie przedsiębiorca musiałby ponieść, gdyby zdecydował się prowadzić spór sądowy. Twierdzą, że w takim wypadku nie można mówić, że wydatki ponoszone są w celu osiągnięcia przychodu (ewentualnie zachowania […]