Podatki: Prasa

Przy wydawaniu interpretacji indywidualnej minister nie może pomijać okoliczności zawartych w opinii podatnika – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 2399/10). Wzór wniosku o wydanie interpretacji, w osobnych rubrykach zostawia miejsce na opisanie stanu faktycznego oraz na przedstawienie własnej opinii, do której później odnosi się organ. Sąd uznał, że wydając interpretację, organ powinien […]


 

Minister finansów wydał interpretację ogólną, która rozstrzyga sporną kwestię stosowania VAT-u do usług związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych. Treść interpretacji potwierdza ugruntowaną praktykę, którą w branży hydrotechnicznej stosowano od kilkunastu lat. Według ministra, usługi budowlane dotyczące falochronu, takie jak remont czy przebudowa, mogą korzystać z preferencyjnej stawki 0 proc. VAT, jeżeli dotyczą […]


Usługa budowlana w zakresie pokrycia dachowego może być objęta 8-proc. stawką VAT po spełnieniu warunków ustawowych. W przypadku budownictwa nieobjętego społecznym programem mieszkaniowym, stawkę 8 proc. stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Takie wyjaśnienia znalazły się w […]


Wydatki związane z organizacją pikniku w części dotyczącej gości z niemieckiej firmy powiązanej wraz z partnerami i dziećmi nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, bowiem ich charakter świadczy o kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy, czyli kształtowaniu lepszego postrzegania spółki na zewnątrz. Przedmiotowe wydatki noszą zatem znamiona reprezentacji i tym samym są wyłączone z kosztów. […]


Od 1 maja br. w przepisach dotyczących kas fiskalnych zawarto regulację, zgodnie z którą podatnicy opłacający kartę podatkową muszą ewidencjonować sprzedaż w kasie. Tomasz Wagner z Ernst & Young zwraca uwagę na przepisy, które pozwalają tej grupie podatników na uniknięcie obowiązku stosowania kas. Może to być zwolnienie o charakterze ogólnym, związane z osiąganiem w roku […]


Do przychodów ze stosunku pracy ustawodawca zaliczył nie tylko pieniądze, ale również wartość otrzymanych świadczeń w naturze czy świadczeń nieodpłatnych. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, dotyczy to również przychodu związanego z udziałem w sfinansowanej przez pracodawcę imprezie integracyjnej. MF nie podziela stanowiska, w którym otrzymanie nieodpłatnego świadczenia jest utożsamiane z jego […]