Podatki: Prasa

Ministerstwo Finansów złagodziło obowiązek przechowywania kopii wydruków z kas fiskalnych. Z nowelizacji rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania wynika, że kopie papierowych paragonów potwierdzających sprzedaż dokonaną do końca 2012 r. trzeba będzie magazynować w firmie tylko dwa lata. Kopię paragonu trzymamy tylko przez dwa lata […]


 

Trybunał Konstytucyjny będzie musiał rozstrzygnąć, czy przepisy nakładające na sprzedawców oleju opałowego sankcyjny podatek, gdy oświadczenia kupujących zawierają nieistotne dla ustalenia ich tożsamości wady, są zgodne z konstytucją. Z pytaniem prawnym w tej sprawie postanowił zwrócić się do TK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (I SA/Bk 99/11). Oświadczenia do Trybunału Rzeczpospolita 27.07.2011, str. C4


 

Polacy przekazali na rzecz organizacji pożytku publicznego blisko 383 mln zł z ubiegłorocznych podatków. Kwota darowizn w stosunku do poprzedniego rozliczenia wzrosła o ponad 27 mln zł. Rekordowa pomoc podatników Elżbieta Glapiak Rzeczpospolita 27.07.2011, str. B2


Minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział, że Platforma Obywatelska powróci do koncepcji podatku bankowego, jeśli wygra wybory. Ma to być jeden z pierwszych projektów. Opłata ma być podobna do tych w Wielkiej Brytanii i Niemczech, a pieniądze będą przekazywane do BFG. PO wróci do podatku bankowego Puls Biznesu 27.07.2011, str. 7


Od 2012 r. przedsiębiorca, który zgłosi pełnomocnictwo ogólne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie będzie musiał posługiwać się osobnymi pełnomocnictwami w kontaktach z administracją. Z tego udogodnienia nie będzie można korzystać w sprawach podatkowych. Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zastrzega bowiem, że pełnomocnictwo ogólne wpisane w CEIDG nie będzie miało zastosowania […]


Firma, która wypłaca odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu lokalu, nie uwzględni go w ewidencji podatkowej. Potwierdził to w wyroku Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 460/10). Sąd uznał, że wypłacone odszkodowania w celu minimalizacji straty nie spełniają podstawowej przesłanki ponoszenia wydatku w celu osiągnięcia przychodu, zachowania albo zabezpieczenia jego źródła. Odszkodowanie nie jest kosztem Przemysław […]