Podatki: Prasa

Urząd wykreślił firmę z rejestru podatników VAT, ponieważ nie mógł się z nią skontaktować – nie dysponował jej numerem telefonu ani adresem mailowym. Zawiadomienie o wykreśleniu wysłał pocztą, na adres siedziby, który miał w dokumentach. Sprawą zajął się WSA w Gliwicach. Sąd zwrócił uwagę, że to właśnie na adres siedziby urząd skarbowy powinien wysłać podatnikowi […]


Organ podatkowy nie może żądać od podatnika szczególnego dokumentowania wykonania usług niematerialnych (marketingowych) np. poprzez zdjęcia czy wizualizacje, ponieważ ustawodawca nie sformułował takiego wymogu. Nie jest to niezbędne do odliczenia VAT, przesłanką do jego odliczenia jest np. faktura. Tak uznał WSA w Gliwicach w wyroku o sygn. akt I SA/Gl 448/19.


Przychody z sublicencji praw do znaków towarowych nie są związane z uzyskaniem przychodów z działalności operacyjnej. Zatem spółka, która udziela takich sublicencji podmiotom z grupy kapitałowej, uzyskany z tego tytułu przychód powinna rozliczać jako zysk kapitałowy. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS nr 0111-KDIB1-2.4010.208.2019.2.BG.


Deweloper, ustalając powierzchnię lokalu mieszkalnego dla celów stosowania stawki 8 proc. VAT, nie musi wliczać powierzchni garaży – potwierdził Dyrektor KIS w interpretacji nr 0111-KDIB3-1.4012.292.2019.1.KO. W jego ocenie można posłużyć się w tym przypadku przepisami ustawy o własności lokali, zgodnie z którą kondygnacja budynku w części, w której znajdują się konkretne garaże, stanowi lokal użytkowy.


Dyrektor KIS zgodził się na rozliczenie w kosztach uzyskania przychodów wydatku na zakup hulajnogi, która pomoże przedsiębiorcy w sprawniejszej obsłudze klientów (interpretacja nr 0112-KDIL3-3.4011.242.2019. 2.TW). Organ podatkowy uznał, że wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, nie trzeba go amortyzować.


 

Jak podaje redakcja DGP podatnicy mają problemy z odczytaniem załączników z dokumentacją od organu podatkowego spakowanych programami do kompresji plików. Biuro prasowe Krajowej Administracji Skarbowej wyjaśnia jednak, że KAS korzysta ze standardowego darmowego oprogramowania. Zdaniem niektórych ekspertów tak skomplikowany sposób doręczania pism może naruszać przepisy ordynacji podatkowej.