Podatki: Prasa

Jeżeli faktura była zapłacona z zagranicznego konta pożyczkodawcy, to urząd skarbowy ma prawo odmówić zwrotu podatku w przyspieszonym terminie, czyli w ciągu 25 dni. Zweryfikowanie przez organy podatkowe przelewu od zagranicznego przedsiębiorcy w tym terminie może być utrudnione. Tak wynika z wyroków NSA, sygn. akt I FSK 487/17 oraz I FSK 1142/17.


Umowa między nabywcą usług a pracodawcą udzielającego ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie może gwarantować w każdym miesiącu stałej kwoty ulgi. Kwota ta jest bowiem uzależniona od wielu czynników, jak np. liczba zatrudnionych pracowników ogółem oraz tych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON […]


Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną dotyczącą jednej ze struktur JPK na żądanie – odnoszącej się do wyciągów bankowych (JPK_WB). Wynika z niej, że jeżeli bank nie może wygenerować wyciągów bankowych klienta w formacie jednolitego pliku kontrolnego albo żąda za to opłaty, to fiskus przyjmie od podatnika dokument papierowy.


Zniesienie limitu 30-krotności na składki ZUS, wprowadzenie tzw. testu przedsiębiorcy, czy też walka z wypływaniem zysków firm za granicę, w tym także podatku cyfrowego od największych korporacji, to tylko niektóre założenia wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2019-2022. Jego aktualizację opublikowało właśnie MF na swojej stronie. Wiele rozwiązań ma wejść w życie już w 2020 […]


Z najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że leasing zwrotny należy traktować jak jednolitą zwolnioną z VAT usługę finansową, która nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego (sygn. akt C-201/18). Wyrok ma duże znaczenie dla polskich przedsiębiorców. MF w odpowiedzi na pytanie DGP nie wykluczyło wydania interpretacji ogólnej w sprawie leasingu zwrotnego. Na razie jednak […]