Podatki: Prasa

Za pół roku wejdą w życie zmiany w opodatkowaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych i łańcuchowych. I tak, od 2020 r. sprzedawca skorzysta przy WDT ze stawki 0 proc. VAT tylko jeżeli nabywca będzie zarejestrowany do celów VAT w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu i poda dostawcy swój numer identyfikacyjny. Jak wskazuje Wojciech Kieszkowski, […]


Po I czytaniu w Sejmie jest rządowy projekt ustawy, której celem jest zwalczanie zatorów płatniczych. Przewiduje on m.in. przyznanie prezesowi UOKiK uprawnienia do wszczynania postępowań i finansowego karania firm, które zwlekają z regulowaniem zobowiązań (powyżej 60 dni, gdy wierzycielem jest mała lub średnia firma, a dłużnikiem duża). Informacje o dłużnikach UOKiK ma otrzymywać od organów […]


Resort przedsiębiorczości chce, aby osoby fizyczne rozpoczynające biznes były w pierwszej kolejności pouczane, a dopiero później karane. Krytycznie do pomysłu odniósł się resort finansów wskazując, że „ograniczenie możliwości ukarania określonej grupy podatników mandatem karnym w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia przez nich działalności gospodarczej stwarza zagrożenie nierzetelnego wykonywania przez nich obowiązków podatkowych w tym […]


Eurostat opublikował dane dotyczące skali samozatrudnienia imigrantów w UE. Wynika z nich, że w 2018 r. około 30,2 mln osób w UE w wieku 20–64 lat było samozatrudnionych. Najwyższy wskaźnik samozatrudnionych osób urodzonych w innym państwie członkowskim UE (niż w państwie członkowskim zamieszkiwania) odnotowano w Polsce (38 proc). Polska też jest drugim państwem, w którym […]


Przejście z mechanizmu odwrotnego obciążenia na obowiązkowy split payment oznacza nieco inne skutki dla branż: budowlanej, elektronicznej i paliwowej. Jak wskazuje Dorota Pokrop partner w EY, w przypadku branży elektronicznej sprzedawcy obecnie muszą występować o zwroty VAT i na nie czekać. Dodatkową uciążliwością jest obowiązek składania VAT-27. Problemy te znikną po objęciu elektroniki obowiązkową podzieloną […]


Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że dochód ze sprzedaży towarów jest w całości zwolniony z CIT, mimo że część procesu produkcyjnego zrealizowana została poza specjalną strefą ekonomiczną (sygn. akt II FSK 2016/17). Sąd wyjaśnił, że nie ma podstaw do pozbawienia podatnika zwolnienia, jeśli główny proces odbywa się w strefie, a nabywane usługi mają charakter jedynie pomocniczy.