Podatki: Prasa

Podatnik decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi podjąć decyzje o sposobie opodatkowania. Jeśli zdecyduje się na opłacanie podatku liniowego, nie będzie mógł rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Przedsiębiorca straci prawo do wspólnego rozliczania, pomimo nie uzyskania z działalności żadnego przychodu oraz jej zawieszenia. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji nr 0115-KDIT2-2.4011.198.2019.1.BK.


Osoby, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, będą mogły wziąć udział w pilotażowym programie PFRON. Ma on za zadanie przywrócić na rynek pracy osoby z niepełnosprawnościami. Przeznaczono na ten cel 85 mln zł. Projekt jest realizowany przy współpracy z  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem […]


Po zmianach przepisów, które wejdą w życie w 2020 r. płatności dotyczące transakcji powyżej 15 tys. zł na konta niewskazane na białej liście podatników VAT, nie będą mogły być uznane za koszt uzyskania przychodu. Resort finansów w odpowiedzi na pytanie DGP wyjaśnia jednak, że płatności zrealizowane na rzecz kontrahentów, którzy nie zarejestrowali się w Polsce […]


Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora KIS co do tego, że podatnik, który otrzymał od ubezpieczyciela odszkodowanie pięć miesięcy przed jego wypłatą dla swojego kontrahenta, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu. Sąd wyjaśnił, że skoro nie może on zaliczyć do kosztów odszkodowania wypłaconego innej firmie, nie powinien również zaliczać go do przychodów, […]


Jak wskazał NSA w wyroku o sygn. akt II FSK 2046/18 zwolnienie z podatku PIT dla nagród związanych ze sprzedażą premiową przysługuje tylko wtedy, gdy premię otrzymuje nabywca towarów (klient), czyli np. sklep, hurtownia, hotel czy restauracja, a nie osoba zatrudniona u tego nabywcy. Bez znaczenia jest to, że ma ona realny wpływ na decyzje […]