Podatki: Prasa

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii dobiegają końca prace nad ustawą o ograniczeniu zatorów płatniczych. W najnowszej wersji projektu resort podniósł próg, po przekroczeniu którego grożą sankcje finansowe. Dla skumulowanego przeterminowanego o 60 dni zadłużenia z trzech miesięcy wyniesie on 5 mln zł przez pierwsze dwa lata obowiązywania ustawy. Potem zostanie obniżony do 2 mln zł. […]


Autorzy artykułu analizują podejście fiskusa do odliczania od przychodu kosztów pośrednich. Okazuje się, że ostatnio Dyrektor KIS we wszystkich wydawanych obecnie interpretacjach stwierdza, że przepisy podatkowe nie uzależniają momentu poniesienia kosztu od uznania go za koszt rachunkowy. Oznacza to, że podatnik może je rozliczyć jednorazowo, a nie rozkładać w czasie. Zmiana podejścia może się jednak […]


 

Dyrektor KIS wydaje ostatnio korzystne dla podatników interpretacje dotyczące programów motywacyjnych opartych na akacjach. Uznaje, że w sytuacji kiedy program jest wdrożony na poziomie centrali, to w momencie zbycia akcji pracownicy powinni wykazać przychód z kapitałów pieniężnych. Nie powinni łączyć go z innymi opodatkowanymi według skali. W tym przypadku podatek wynosi 19 proc. (interpretacja nr […]


Od 2020 r. MF chce wprowadzić tzw. test przedsiębiorcy – tak wynika z opublikowanego 16 kwietnia Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2019-2022. W jego treści resort przedstawił już wstępne analizy. Jak zauważa Marek Jarocki partner z EY dziś jest za wcześnie, by oceniać zmiany, bo nieznany jest ich szczegółowy kształt. – Pozostaje nam liczyć, że […]


 

Od dziś jednostki administracji publicznej będą musiały przyjmować e-faktury, jeśli wykonawcy zamówień publicznych prześlą je za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Dotyczy to zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, natomiast od 1 sierpnia obowiązkiem tym zostaną objęte wszystkie faktury. Takie zasady wprowadza ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane […]


Od 1 lipca przy wypłacie należności powyżej 2 mln zł na rzecz jednego kontrahenta w jednym roku podatek u źródła trzeba będzie pobierać już w momencie wypłaty należności, a następnie będzie można wystąpić o jego zwrot. Może się okazać, że podatnicy wypłacający należności za usługi niematerialne będą musieli pobrać podatek, nawet jeżeli wypłacane kwoty będą […]