Podatki: Prasa

Organ skarbowy, oceniając czy odsetki od pożyczki otrzymanej od pomiotu powiązanego są na poziomie rynkowym, musi przeprowadzić analizę porównywalności. Nie wystarczą dane dotyczące oprocentowania kredytów bankowych. Brak analizy porównywalności uniemożliwia właściwie oszacowanie dochodu podatnika – tak wynika z wyroku WSA w Warszawie.


Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że podmiot, który ma główną siedzibę poza granicami UE, ale prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terenie jednego z państw członkowskich za pośrednictwem oddziału, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Sąd wskazał, że fiskus powinien zbadać, czy to co robi centrala podlegałoby VAT, gdyby było wykonywane w Polsce. Nie powinien od razu […]


W jednej z najnowszych interpretacji Dyrektor KIS potwierdził, że pracownik mobilny, któremu firma udostępnia lokal, nie osiąga przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Opłacenie zakwaterowania leży w interesie, a pracownik nie uzyskuje korzyści majątkowej. Pracodawca nie musi więc pobierać z jego wynagrodzenia zaliczki na PIT (interpretacja nr 0115-KDIT2-2.4011.140.2019.1.MM).


Członek rady nadzorczej, który otrzymuje z tego tytułu stałą pensję, nie jest przedsiębiorcą niezależnie od tego, czy uczestniczy w posiedzeniach rady i ile faktycznie godzin pracuje. Nie działa bowiem we własnym imieniu, na własny rachunek ani na własną odpowiedzialność, nie ponosi też ryzyka gospodarczego wynikającego ze swoich działań. Nie jest więc podatnikiem VAT. Tak wynika […]


W ocenie NSA przychody spółek osobowych z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych należy zaliczyć do działalności gospodarczej. Sąd nie zgodził się z fiskusem, który uznał, że źródłem takich przychodów są kapitały pieniężne (wyroki NSA sygn. akt II FSK 1810/17 oraz II FSK 1915/17).


Anna-Kaisa Itkonen, rzeczniczka prasowa unijnego komisarza odpowiedzialnego za politykę energetyczną i klimatyczną w odpowiedzi udzielonej DGP potwierdziła, że Komisja Europejska nie wyklucza opodatkowania paliwa lotniczego w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Podatek ten będzie przedmiotem dyskusji konferencji w Hadze, która ma odbyć się w tym tygodniu. Niewielkie są natomiast szanse na wprowadzenie unijnego […]