Archiwum kategorii: Fundusze UE / SSE / PSI

NCBR obniża próg wejścia, zwiększa skalę podwykonawstwa i dopuszcza konsorcja oraz umożliwia finansowanie prac przedwdrożeniowych. Nabór rozpoczyna się 2 października. Od 2 października br. małe, średnie (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych wyrobów lub usług. Dotację będzie można uzyskać w […]


Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju ogłosili podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy nowy system wsparcia inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Inwestorzy będą mogli uzyskać zwolnienie z podatku CIT na terenie całej Polski, czyli praktycznie cały kraj stanie się jedną wielką SSE. Jednak uzyskanie decyzji o udzieleniu wsparcia będzie wymagało spełnienia kryteriów ilościowych i jakościowych, które w pewnych […]


25 sierpnia br. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpoczął proces naboru ofert na utworzenie przez duże przedsiębiorstwa funduszy Corporate Venture Capital w ramach Programu BRIdge VC finansowanego ze środków publicznych. Budżet Programu dostępny dla inwestorów to 100 milionów euro, przeznaczone na utworzenie od 6 do 9 funduszy CVC, które samodzielnie będą inwestować w małe i średnie […]


W IV kwartale 2017 r. Ministerstwo Rozwoju ogłosi prawdopodobnie ostatni konkurs w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która będzie służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz […]


Ministerstwo Rozwoju zaktualizowano harmonogram konkursów w ramach Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) na 2017 rok. Pojawił się nowy konkurs na wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R. Spośród wszystkich wprowadzonych do programu zmian, najważniejsza z punktu widzenia przedsiębiorców dotyczy ogłoszenia nowego konkursu w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Wcześniejsza wersja harmonogramu nie zakładała […]