Archiwum kategorii: Fundusze UE / SSE / PSI

Teraz projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji zajmie się Komisja Gospodarki i Rozwoju. Na wtorkowym posiedzeniu Sejmu wszystkie kluby parlamentarne poparły przekazanie projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji do dalszych prac w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Przypominając, w ramach nowego systemu wsparcia, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać zwolnienie z podatku CIT / PIT w związku z […]


Rok 2018 przynosi przedsiębiorcom nowe szanse na uzyskanie dofinansowania, lecz nie wszyscy będą mogli cieszyć się z tegorocznej puli środków w tym samym stopniu. Bieżący rok rozpoczął się od zmniejszenia się palety dostępnych źródeł wsparcia dla przedsiębiorstw lokujących inwestycje na terenie woj. mazowieckiego. Firmy na Mazowszu już w ostatnich latach borykały się z wyższym progiem […]


Nowy system wsparcia ma szanse wejść w życie już na początku drugiego kwartału 2018 r. Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o wspieraniu inwestycji, który umożliwi wprowadzenie nowego systemu wsparcia publicznego, tzw. Polską Strefę Inwestycji i szeregu istotnych zmian w zakresie funkcjonowania dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Cała Polska jedną strefą W ramach […]


Sejm rozpoczyna prace nad ustawą ograniczającą odliczenie wpłaty na PFRON do 50% wartości faktury, co może zmienić wysokość ulgi dla części przedsiębiorców. Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zmianę wartości odpisu od otrzymanej faktury VAT, o jaką przedsiębiorcy […]


Obowiązujące od początku roku przepisy umożliwiają odliczenie od podstawy opodatkowania odpisu amortyzacyjnego od prac rozwojowych stanowiących wartości niematerialne i prawne. Zarówno ustawa o CIT, jak i o PIT przewiduje kilka metod rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów ponoszonych na prowadzenie prac rozwojowych, pozostawiając w tym zakresie swobodę wyboru podatnikowi. Obowiązująca od 2016 r. ulga B+R w podatku […]