Archiwum kategorii: Fundusze UE / SSE / PSI

Po połączeniu dwóch firm działających w specjalnej strefie ekonomicznej (dalej: SSE), spółka zobowiązana będzie jedynie do odrębnego ewidencjonowania dochodu opodatkowanego (osiąganego poza zezwoleniami) oraz dochodu zwolnionego (osiąganego w ramach zezwoleń na działalność w strefie). Nie będzie natomiast konieczne wyodrębnianie dochodu osiąganego w ramach poszczególnych zezwoleń (jako że dochód ten korzysta w całości ze zwolnienia) – […]


Jeśli przedsiębiorca działający w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) realizuje duży projekt inwestycyjny – przekraczający 50 mln euro – a uzyskał pomoc publiczną w pełnej wysokości może mieć kłopoty. Przy takim projekcie pomoc publiczna przysługuje w niższej wysokości, a podatnik musi dopełnić pewnych formalności. Zgodnie z regulacjami unijnymi z dużym projektem inwestycyjnym mamy do czynienia w […]


Tylko działalność gospodarcza prowadzona w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) jest zwolniona z podatku. Problem w tym, że trudno prowadzić działalność tylko na terenie SSE. Fiskus zazwyczaj żąda podatku od aktywności prowadzonej poza strefą. Sądy podchodzą do tego bardziej liberalnie wiążąc ze sobą działalność w strefie i poza nią, a tym samym obejmując całość biznesu zwolnieniem. […]


Jeśli element inwestycji przedsiębiorcy działającego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) wykracza poza geodezyjnie wytyczony teren strefy, poniesiony wydatek będzie kwalifikował się do objęcia go zwolnieniem. Taką wykładnię zaprezentował NSA (sygn. akt II FSK 2352/10). Wyrok NSA bazuje na wykładni językowej § 6 u st. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2006 r. w sprawie […]


Na przestrzeni najbliższych 3 miesięcy Ministerstwo Gospodarki powinno ogłosić w końcu prawdopodobnie ostatni nabór wniosków o dofinansowanie projektów usługowych, w ramach których tworzone będą Centra Usług Wspólnych, Centra IT czy Centra B+R. Projekty będą analizowane według zmienianych obecnie kryteriów oceny, które zapewnić mają preferencyjne warunki dla małych i średnich przedsiębiorstw, które do tej pory nie […]


Eksperci Działu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych oraz Działu Doradztwa Strategicznego Ernst & Young opracowali raport, który w syntetyczny sposób podsumowuje dotychczasową działalność stref w Polsce na tle mapy inwestycyjnej świata i przedstawia efekty działalności SSE w Polsce. Na potrzeby raportu po raz pierwszy dokładnie wyliczono wpływ stref na rozwój regionów. W opracowaniu znajdą Państwo również […]