Archiwum kategorii: Proces legislacyjny

Ministerstwo Finansów 29 kwietnia 2013 r. opublikowało obszerne założenia do projektu zmian w ustawie Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustawach. Jedna z nowości, zawarta w tych założeniach przewiduje ponowne wprowadzenie do polskiego porządku prawnego klauzuli obejścia prawa podatkowego. Propozycja MF w opublikowanych założeniach brzmi: jeżeli podatnik dokonał transakcji bez uzasadnionego powodu ekonomicznego lub biznesowego, a […]


Senat na 30. posiedzeniu 4 kwietnia 2013 r. przyjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne wraz z projektem tej ustawy. Zmiana przepisów w tym zakresie to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r. (sygn. akt P30/11). Trybunał […]