Archiwum kategorii: Proces legislacyjny

Planowana nowelizacja ustawy o VAT wprowadza nową definicję pierwszego zasiedlenia, a tym samym zmienia przepisy dotyczące zwolnień z podatku dla dokonywanych dostaw nieruchomości. Dla JST jako posiadacza zasobów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ta zmiana może mieć istotne znaczenie.