Podatki: Prasa

Z projektu nowelizacji ustawy o KAS (druk nr 2905) wynika, że podatnik, u którego zostanie przeprowadzona kontrola celno-skarbowa będzie mógł albo zgodzić się z organem albo wejść w spór, ryzykując odsetkami za zwłokę i sankcją karną. Tomasz Rolewicz z EY wyjaśnia, że „podatnik, który zgodzi się z fiskusem, składając pierwszą pokontrolną korektę, zamknie sobie drogę […]


Podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy najmu, którego dokonał w celu zmniejszenia straty ekonomicznej – tak orzekł WSA w Poznaniu w wyroku I SA/Po 259/18. Sąd nie zgodził się z fiskusem, który uważał, że takie wydatki można odliczyć od dochodu, tylko wtedy, gdy celem zerwania umowy najmu jest […]


NSA orzekł, że dostawa działki nieprzeznaczonej pod zabudowę, na której znajduje się część budynku usytuowanego na sąsiedniej działce (np. ganek) może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT. Teren znajdujący się pod nieistotną częścią budynku nie jest bowiem terenem zabudowanym (I FSK 1272/16).


 

WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku I SA/Go 283/18 wskazał, że zgodnie z ustawą o KAS zarządzenie konwoju możliwe jest w przypadku towarów, których przewóz jest związany ze zwiększonym ryzykiem. Nie wystarczy więc uzasadnione podejrzenie, że towar nie zostanie dostarczony do miejsca wskazanego w dokumencie.


Działki rolne, leśne i nieużytki zajęte na prowadzenie biznesu, są objęte podatkiem od nieruchomości według stawki właściwej dla działalności gospodarczej. Decydujące jest bowiem to, że nie są wykorzystywane do działalności rolnej lub leśnej zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w ewidencji gruntów i budynków. Tak wynika z wyroku NSA, II FSK 2708/16.


 

Przedsiębiorca, który chce korzystać ze zwolnień CIT na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, musi podpisać ze spółką zarządzającą umowy o opłacie. Jej wysokość ustala zarządzający strefą. Paweł Tynel, partner z EY zauważa, że „opłata ma pozwolić strefie rozwijać działalność, ale jednocześnie musi odpowiadać możliwościom finansowym inwestorów.”